Renică Diaconescu, printre parlamentarii care vor ca declarațiile de avere și interese să fie depuse electronic

Senatorul PSD de Olt Renică Diaconescu se printre semnatarii unui proiect de lege care prevede că declarațiile de avere și interese vor fi depuse electronic în mod obligatoriu, din 2022.

Propunere legislativă va completa Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

Astfel, „după articolul 2 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea
funcțiilor și demnităților publice, se introduce un nou articol, articolul 2^1,
cu următorul cuprins:

Declarațiile de avere de interese pot fi completate și depuse și în format
electronic, certificate cu semnătură electronică calificată și ulterior transmise AgențieiNaționale de Integritate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
(2) Procedura de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum șicondițiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al președintelui AgențieiNaționale de Integritate, în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Începând cu anul 2022, toate persoanele prevăzute la art. 1 au obligația de a completa și depune declarațiile de avere și de interese în format electronic.
(4) Pana in anul 2022, toate autoritaiile publice, instituliile publice sau unitățile din care fac parte persoanele prevăzute la art. 1 aiin.(l) pet. 1-38 au obligația de a asigura deponenților certificate calificate pentru semnătură electronică.
(5) Declarațiile depuse în format electronic au același regim ca cele depuse în format hârtie, fiind transmise acelorași persoane și entități, urmând ca acestea să deruleze procedurile prevăzute de lege”, se arată în proiectul legislativ.

În actuala reglementare, declarațiile de avere și de interese se completează
și se trimit Agenției Naționale de Integritate în copii certificate, împreună cu codul numeric personal al declarantului. În vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, persoanele responsabile trimit copii certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a registrelor speciale. Toate declarațiile de avere și interese sunt preluate și prelucrate în format fizic de către inspectorii de integritate, copiile acestora fiind arhivate (fizic și electronic) – ceea ce necesită spații adecvate pentru depozitare, spații a căror administrare și închiriere implică efectuarea de cheltuieli bugetare.

„Anual, copiile certificate în format tipărit ale declarațiilor de avere și de interese
se ridică la cifra de 600.000, iar în anii electorali la aproximativ 1.200.000.  În consecință, este necesară adoptarea de modificări legislative prin care să se pună
la dispoziția cetățenilor un sistem care să automatizeze și să ușureze completarea declarațiilor și transmiterea acestora către ANI, să simplifice modalitatea de gestionare și monitorizare a declarațiilor”, a explicat Renică Diaconescu.

Proiectul de lege prevede digitalizarea completă a procedurii privind declarațiile de avere și de interese după 2022, termen determinat, stabilit prin lege, de la care depunerea
declarațiilor se va face exclusiv în format electronic, dupa această dată nefiind
permisa transmiterea declarațiilor în format fizic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here