Ședință la Consiliul Județean Olt în plină epidemie de coronavirus. Ce decizii vor lua aleșii județului

Ședință ordinară la Consiliul Județean Olt, joi, în plină epidemie de coronavirus, când aleșii județului sunt chemați pentru adoptarea mai multor proiecte de acte normative. Cu această ocazie, președintele CJ, Marius Oprescu, va supune aprobării alocarea a peste un milion de lei pentru achiziționarea unui laborator mobil de diagnosticare rapidă a COVID-19, pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina.

OLT-ALERT prezintă ordinea de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin
detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de
Evidență a Persoanelor Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Construire Pasarelă Legătură Pavilion Central –
Pavilion Medicală” – Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu principalii indicatori
tehnico-economici actualizați
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

5. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și în
statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Colegiului
Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

7. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul
de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a
managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea
comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de
soluționare a contestațiilor
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Capitolului VIII din Ghidul
solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul
Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din
județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24 din 27.02.2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

11. Raport cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând
domeniului public și privat al județului Olt și administrate de către Consiliul Județean
Olt în anul 2019
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

12. Propuneri, întrebări, interpelări.

Ordinea de zi va fi suplimentată cu un proiect de hotărâre ce prevede alocarea a peste un milion de lei pentru achiziționarea unui laborator mobil de diagnosticare rapidă a COVID-19, pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Laboratorul va fi operațional în maxim patru săptămâni și va putea realiza 196 de teste pe zi.

Investiția răspunde nevoii de diagnosticare rapidă a SARS CoV, dar și a amenințărilor epidemiologice viitoare.

Este, așadar, o investiție durabilă, care grație tehnologiei utilizate, de tip Real-Time PCR, se vor putea efectua, ulterior, analize și pentru diagnosticul altor patologii, precum infecții transmisibile HBV, HCV și HIV precum și Helicobacter pylori, mutații genetice complexe precum cele caracteristice patologiilor oncologice, precum BRCA – esențial în diagnosticul și tratamentul cancerului colorectal, gastric, pancreatic, de sân și ovarian, prostată, renal, de piele, dar și cancerul sistemului nervos central, hepatite A, B, C , D și G, infecții transmise pe cale sexuală, viruși herpetici, boli transmise de căpușe, precum Borrellia, tuberculoză și Human Papilloma Virus.

Proiectul presupune realizarea unei structuri modulare din trei corpuri detașabile și transportabile ce asigură fluxul de lucru al unui laborator de biologie moleculară complex și complet conform normelor și standardelor actuale. De asemenea, laboratorul mobil va fi dotat cu toată aparatura, mobilierul și accesoriile necesare derulării activității de diagnostic la cel mai înalt standard.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here