AJOFM Olt, precizări despre acordarea, de către stat, a șomajului tehnic. Cine beneficiază și unde se depun documentele

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt pune la dispoziția cetățenilor numerele de telefon directe la care pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

Angajatorii sau angajații care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la acordarea șomajului tehnic, pot apela: 0771/363940; 0249 /438595  int.108 (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt) sau 0249/ 513694 (Agenţia Locală Caracal) numere cu tarif normal.

Conform OUG nr. 30/2020 pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin (1) lit. c) din Legea nr 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, că urmare a efectelor produse de COVID-19, indemnizațiile de care beneficiază salariații indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

De prevederile mai sus menționate vor beneficia salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

• întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la 12 din anexa nr. 1 Decretul nr. 195/2020privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin ordin;

• reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Documentele necesare acordării șomajului tehnic se vor depune la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, prin poșta electronică, la următoarea adresa de email: olt@anofm.gov.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here