Pandemie coronavirus: Românii fără asigurare medicală își vor plăti integral tratamentele

Pandemia coronavirusului nu îi va scuti în niciun fel de plata serviciilor medicale pe românii care nu au asigurare medicală. Potrivit unui proiect de hotărâre inițiat de Ministerul Sănătății, analizele, tratamentele și spitalizarea în cazul bolilor endemice vor fi suportate integral de neasigurați.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale pentru 2020-2021, publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, nu prevede niciun fel de excepții pentru cei care contactează coronavirusul. Astfel, cei care nu au plătit asigurarea de sănătate vor fi obligați să suporte din propriile buzunare cheltuielile medicale în caz de îmbolnăvire.

Măsura vine pe fondul întoarcerii în țară a peste un milion de români din diaspora, cei mai mulți dintre aceștia neavând niciun fel de asigurare medicală. În cazul românilor care au lucrat cu acte în regulă în țările europene, va funcționa cardul de asigurat din țara respectivă, tratamentele fiind gratuite pentru aceștia, contravaloarea serviciilor medicale urmând a fi trimisă la decontare în țările respective. ”Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic, consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, consultaţii de planificare familială și servicii de prevenţie. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală care pot fi acordate în pachetul minimal de servicii sunt asistenţa medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament, care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. La capitolul supraveghere intră și depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic – examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport”, se arată în proiectul de Hotărâre al Ministerului Sănătății.

Plată și la medicul de specialitate

În pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice vor intra  serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, precum și supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic. ”Depistarea bolilor cu potenţial endemoepidemic include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate”, se mai precizează în proiectul de act normativ elaborat de Ministerul Sănătății.

Sursa: national.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here