Sedință extraordinară la CJ Olt: Se va aproba bugetul pe anul acesta și se vor face estimări pentru următorii ani

Consilierii județeni se întrunesc vineri, 9 aprilie, în şedinţă extraordinară, având pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotărâre, printre care se numără și cel al aprobării bugetului pe anul în curs.

Totodată, pe listă se află un proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit.

OLT-ALERT vă prezintă ordinea de zi a şedinţei, cu toate proiectele de hotărâre propuse spre aprobare:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul
2021 și estimări pe anii 2022-2024

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

3. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021 și estimări pe
anii 2022-2024

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

4. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativteritoriale a estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
și din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de
capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de
dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanțare locală pe anii 2022-2024

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor social
elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și
ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pe anul 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare achiziționare de servicii juridice de
către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here