S-a strigat adunarea pentru toți aleșii județeni. Ce se va întâmpla mâine la Consiliul Județean Olt

Toți aleșii județeni au fost convocați pentru joi, 24 iunie, la Consiliul Județean Olt, unde va avea loc şedinţa ordinară a acestei luni.

Pe ordinea de zi a ședinței figurează, printre altele, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului județului pe anul în curs, dar și acordarea, în anul 2021, a sprijinului financiar, din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase.

Înființarea unui centru rezidențial pentru persoane adulte cu handicap în orașul Corabia figurează, și ea, pe ordinea de zi a ședinței.

OLT-ALERT prezintă lista proiectelor care vor fi dezbătute și supuse adoptării:

 1. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Corabia”, ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

 1. Proiect de hotărâre cu privire la menținerea în funcția publică deținută a directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

 1. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

 1. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

 1. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

 1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget- Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget- Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Çtiințifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

 1. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

 1. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget- Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

 1. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Çtiințifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului servicii persoane adulte Corabia, serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

 1. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here