Absolvenții de liceu care nu au luat examenul de Bacalaureat pot beneficia de șomaj. AJOFM Olt, data limită de înregistrare

DIGITAL CAMERA

Conform legislaţiei în vigoare, dată limită de înregistrare la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, a absolvenților de liceu care nu au luat Bacalaureatul este 3 august.

Neînregistrarea până la această dată  atrage imposibilitatea acordării indemnizaţiei de şomaj.

„Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă”, se arată într-un comunicat al AJOFM Olt.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în evidenţele Agenţiei Judetene  pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, precum și de facilități financiare.

„Actele necesare pentru înregistrarea ca persoană aflata în căutarea unui loc de munca la AJOFM Olt, sunt urmĂtoarele :

  • actul de identitate;
    • diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
    • Curriculum Vitae;
    • declarație pe proprie răspundere- privind starea de sănătate;
  • acord de utilizare a datelor cu caracter personal”, potrivit AJOFM.

Pentru a se înregistra tinerii din judeţul Olt se pot adresa la agentiile locale si punctele de lucru din subordinea AJOFM Olt, respectiv Slatina, Caracal, Bals, Corabia, Drăgăneşti Olt.

„Absolventii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat se pot inregistra in evidentele AJOFM Olt în termen de 60 de zile de la  data  de 1 a lunii urmatoare celei inscrise pe diploma, dacă în cuprinsul acesteia nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire”, se mai arată în comunicatul AJOFM Olt.

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor sunt inregistrati la AJOFM Olt si nu s-au încadrat în muncă, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de  învăţământ, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare(500 lei) pot solicita indemnizaţie de şomaj.

Acest drept se acordă la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here