Poliția Locală Slatina dă amenzi după ureche și pierde procese. Cheltuielile de judecată, plătite din banii contribuabililor

Multe dintre amenzile aplicate de polițiștii locali din Slatina sunt anulate de instanțele de judecată, semn că oamenii în uniformă nu se documentează foarte bine atunci când aplică legea. Cheltuielile de judecată în procesele pierdute de Poliția Locală (atunci când instanța le admite) sunt plătite din banii contribuabililor.

Zeci, poate sute de procese au fost pierdute de Poliția Locală Slatina în ultimii ani cu cei care s-au considerat nedreptățiți de sancțiunile aplicate. Unele dintre procesele deschise de cei sancționați, persoane fizice și juridice, au fost soluționate prin admiterea parțială a acțiunilor, fiind transformate în avertismente sau reduse la nivelul minim amenzile aplicate de polițiștii locali care au mers pe valori maxime, altele, multe, prin anularea totală a proceselor verbale de contravenție.

Ținte ale polițiștilor locali, care au câștigat ulterior în instanță, au fost atât oameni simpli, cât și nume cunoscute în politică sau în mediul de afaceri, precum omul de afaceri Gabriel Dima Buliteanu, fost președinte al PNL Slatina (patron al firmei Talida SRL, sancționată).

Cele mai răsunătoare procese au fost cele pornite de proprietarii de terase amendați, anul trecut, cu sume de până la 75.000 de lei, pentru că, după ridicarea stării de urgență, au pus mese și scaune pentru servirea clienților pe domeniul public, fără (atenție!) să fi obținut autorizație de construire. Printre cei drastic sancționați se numără omul de afaceri Victor Coneschi, patronul restaurantului Déjà-Vu din Slatina (administrator al societății Andromeda SRL, amendată cu 75.000 lei), Paulus Cristian Augustin Țicleanu (administrator al Mercuris Vesco SRL, sancționată), Ion Arici (cel cu restaurantul din Piața Gării, administrator al SC Brandy SRL, sancționată). Multe dintre societățile comerciale vizate nu solicitaseră autorizație de construire pentru că nu au construit nimic. Mai mult, pentru spațiile pe care și-au amplasat mese și scaune plăteau chirie primăriei. Și totuși, au fost sancționate de Poliția Locală. În mod eronat, a decis instanța de judecată.

Precizăm că, în cazul proceselor pierdute, oalele sparte sunt plătite de slătineni, întrucât cheltuielile de judecată în procesele pierdute de Poliția Locală (atunci când instanța le admite) sunt plătite bugetul local, adică din banii contribuabililor.

Redăm, în cele ce urmează, mai multe exemple:

Judecătoria Slatina – Admite plângerea contravenţională. Anulează procesul verbal de contravenţie seria OT nr.0025013/05.07.2017, întocmit de intimat şi procesul verbal de contravenţie seria OT nr.0025014/05.07.2017, întocmit de intimat . Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Slatina. Document: Hotarâre  1284/2018  14.03.2018

Rămasă definitivă la Tribunalul Olt, care a respins apelul Poliției Locale.

Judecătoria Slatina – Admite plângerea contravenţională formulată de petenta Mihai Cristina Maria în contradictoriu cu intimata Primăria Municipiului Slatina – Direcţia Poliţia Locală. Anulează procesul – verbal de contravenţie seria OT nr.0029108/ 04.11.2017 . Exonerează petentul de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 435 lei. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Slatina. Pronunţata in şedinţa publica azi, 18.05.2018.
Document: Hotarâre  2448/2018  18.05.2018

Rămasă definitivă la Tribunalul Olt, care a respins apelul Poliției Locale.

Judecătoria Slatina –  Admite plângerea formulată de către petentul Pîrvu Titu în contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al municipiului Slatina – Direcţia Poliţia Locală. Anulează procesul-verbal seria OT nr. 0029113/05.12.2017 întocmit de reprezentantul intimatului. Exonerează petentul de plata amenzii contravenţionale în cuantum de 435 lei. Revocă aplicarea a 2 puncte de penalizare. Obligă intimatul la plata către petent a cheltuielilor de judecată în cunatum de 270 lei Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apelul urmând a se depune la Judecătoria Slatina. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.05.2018.
Document: Hotarâre  2657/2018  31.05.2018

Rămasă definitivă la Tribunalul Olt, care a respins apelul Poliției Locale.

Judecătoria Slatina – Admite în parte plângerea contravenţională formulată de petentul Trifan Adi Laurenţiu în contradictoriu cu intimata Primaria Municipiului Slatina – Direcţia Poliţia Locală. Înlocuieşte sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 435 lei aplicată prin procesul-verbal seria OT nr. 0029203 din data de 4.12.2017 de către intimat cu cu sanctiunea avertisment. Pune în vedere petentului dispozitiile art.7 alin.1 din O.G. nr.2/2001. Menţine celelalte dispoziţii ale procesului- seria OT nr. 0029203 din data de 4.12.2017. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Slatina. Pronunţată în şedinţa publică, azi 10.01.2019
Document: Hotarâre  40/2019  10.01.2019

Judecătoria Slatina – Admite în parte plângerea formulată de către petentul Ciocan Cornel. Modifică procesul-verbal seria OT nr. 00257471/17.12.2017 întocmit de intimată, în sensul că înlocuieşte sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 500 lei cu avertisment. Respinge cererea petentului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.09.2018.
Document: Hotarâre  3659/2018  27.09.2018

Judecătoria Slatina – Admite plângerea contravenţională formulată de petentul POPA RAUL TANTEL în contradictoriu cu intimatul PRIMĂRIA SLATINA-POLIŢIA LOCALĂ SLATINA privind procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria OT nr. 0028624/12.12.2017. Dispune anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria OT nr. 0028624/12.12.2017 şi înlăturarea sancţiunilor aplicate prin acesta.

Rămasă definitivă la Tribunalul Olt, care a respins apelul Poliției Locale.

Tribunalul Olt – Admite apelul, schimbă sentinţa, în sensul că admite în parte plângerea şi înlocuieşte sancţiunea amenzii cu sancţiunea avertisment. Definitivă.
Document: Hotarâre  712/2018  06.12.2018

Tribunalul Olt – Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte plângerea contravenţională şi înlocuieşte sancţiunea amenzii cu sancţiunea avertismentului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică la 10.01.2019.
Document: Hotarâre  18/2019  10.01.2019

Tribunalul Olt – Admite apelul formulat de apelantul-petent FLORESCU FLORIN-VALENTIN în contradictoriu cu intimatul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA – DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ. Modifică sentinţa în sensul că admite în parte plângerea contravenţională şi dispune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu avertisment. Definitivă.
Document: Hotarâre  92/2019  21.02.2019

Judecătoria Slatina – Admite in parte plângerea contravenţionala formulata de petenta Corcau Anisoara împotriva procesului verbal de contravenţie seria OT cu nr.0026473 emis la data de 17.04.2018 de către intimata Consiliul Local al Mun. Slatina Serviciul Public – Direcţia Politia Locala si in consecinţa dispune anularea procesului verbal de contravenţie in ceea ce priveşte sancţiunea contravenţionala principala aplicata pe care o înlocuieşte cu avertisment. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii care se va depune la Judecătoria Slatina. Pronunţata in şedinţa publica azi, 9.10.2018
Document: Hotarâre  3899/2018  09.10.2018

Judecătoria Slatina – Admite plângerea formulată de petentul DINU VLAD, în contradictoriu cu intimata PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA – DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ. Anulează procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria OT nr. 0000075/09.05.2018, întocmit de intimată şi exonerează petentul de sancţiunile aplicate prin acesta. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Slatina. Pronunţată în şedinţă publică, azi 03.10.2018.
Document: Hotarâre  3777/2018  03.10.2018

Rămasă definitivă la Tribunalul Olt, care a respins apelul Poliției Locale.

Judecătoria Slatina – Admite plângerea formulată de petentul SC TALIDA SRL în contradictoriu cu intimata PRIMĂRIA MUN. SLATINA – DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ. Anulează procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria OT nr. 0000074/09.05.2018, întocmit de intimată şi înlătură sancţiunile aplicate prin acesta. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Slatina. Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.10.2018.
Document: Hotarâre  4359/2018  31.10.2018

Rămasă definitivă la Tribunalul Olt, care a respins apelul Poliției Locale.

Judecătoria Slatina – Admite în parte plângerea împotriva procesului verbal seria OT NR.0029177/06.05.2018 formulată de petentul PELCEA ALEXANDRU FLORIN, în contradictoriu cu intimatul CONSILIUL LOCAL AL MUN. SLATINA – SERVICIUL PUBLIC DIRECŢIA POLIŢIA LOCALA SLATINA. Dispune înlocuirea amenzii de 580 lei aplicate contestatorului prin procesul-verbal seria OT NR.0029177/06.05.2018 cu sancţiunea avertismentului. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare; cererea de apel se depune la Judecătoria Slatina. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09.10.2018.
Document: Hotarâre  3887/2018  09.10.2018

Judecătoria Slatina – Admite plângerea contravenţională formulată de petentul MANDA MARINEL în contradictoriu cu intimatul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA – Poliţia Locală împotriva procesului verbal de contravenţie seria OT nr. 0030253/24.05.2018, ca întemeiată. Anulează procesul verbal de contravenţie seria OT nr. 0030253/24.05.2018 emis de intimată. Cu drept apel în 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Slatina. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19.11.2018.
Document: Hotarâre  4800/2018  19.11.2018

Judecătoria Slatina – Admite plângerea formulată de către petenta SC INSTPRO SRL în contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al municipiului Slatina – Direcţia Poliţia Locală. Anulează procesul-verbal seria OT nr. 0000076/21.05.2018 întocmit de reprezentantul intimatului. Exonerează petenta de plata amenzii contravenţionale în cuantum de 50.000 lei. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apelul urmând a se depune la Judecătoria Slatina. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.02.2019.
Document: Hotarâre  690/2019  14.02.2019

Rămasă definitivă la Tribunalul Olt, care a respins apelul Poliției Locale.

Judecătoria Slatina – Admite plângerea contravenţională formulată de petentul VLADU MARIUS IONUŢ, în contradictoriu cu intimatul CONSILIUL LOCAL AL MUN. SLATINA – SERVICIUL PUBLIC DIRECŢIA POLIŢIA LOCALA SLATINA, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria OT nr. 0033847, întocmit la data de 16.02.2019. Dispune anularea procesului-verbal de contravenţie seria OT nr. 0033847, întocmit la data de 16.02.2019. Dispune exonerarea petentului de la plata amenzii contravenţionale de 580 de lei, precum, aplicată prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria OT nr. 0033847. Ia act că petentul nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a fi depusă la Judecătoria Slatina. Pronunţată astăzi, 08.05.2019, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarâre  2066/2019  08.05.2019

Judecătoria Slatina – Admite plângerea contravenţională. Anulează procesul-verbal seria PLS nr. 0000422/24.02.2019 şi înlătură sancţiunile aplicate prin acesta. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Slatina. Pronunţată astăzi, 01.11.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  4573/2019  01.11.2019

Rămasă definitivă la Tribunalul Olt, care a respins apelul Poliției Locale.

Judecătoria Slatina – Admite plângerea contravenţională formulată de petentul Gană Alexandru, în contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al Municipiului Slatina-Serviciul Public Direcţia Poliţia Locală Slatina împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria OT nr. 0034068/18.04.2019 Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria OT nr. 0034068/18.04.2019 emis de intimat. Exonerează petentul de la sancţiunile aplicate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria OT nr. 0034068/18.04.2019 emis de intimat. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Slatina. Pronunţată astăzi, 22.01.2020 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  226/2020  22.01.2020

Tribunalul Olt – Admite apelul formulat de apelantul-petent MOISUC NICOLAE CĂTĂLIN în contradictoriu cu intimatul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA – SERVICIUL PUBLIC DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ. Schimbă sentinţa, în sensul că admite plângerea contravenţională şi dispune anularea procesului-verbal de contravenţie. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către Grefa instanţei, azi, 05.12.2019.
Document: Hotarâre  764/2019  05.12.2019

Tribunalul Olt – Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite plângerea contravenţională şi anulează procesul verbal de contravenţie contestat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică la 17.09. 2020.
Document: Hotarâre  370/2020  17.09.2020

Judecătoria Slatina – Admite plângerea formulată de către petenta Oprea Lavinia Adina în contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al municipiului Slatina – Serviciul Public Direcţia Poliţia Locală. Anulează procesul-verbal seria PLS nr. 0007565/09.04.2020 întocmit de reprezentantul intimatului. Exonerează petenta de plata amenzii contravenţionale în cuantum de 3.000 lei. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apelul urmând a se depune la Judecătoria Slatina. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 17.09.2020.
Document: Hotarâre  3836/2020  17.09.2020

Judecătoria Slatina – Admite plângerea formulată de către petentul Crăciun Octavian Mihai în contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al municipiului Slatina – Serviciul Public Direcţia Poliţia Locală. Anulează procesul-verbal seria PLS nr. 0007518/09.04.2020 întocmit de reprezentantul intimatului. Exonerează petentul de plata amenzii contravenţionale în cuantum de 3.000 lei. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apelul urmând a se depune la Judecătoria Slatina. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 17.09.2020.
Document: Hotarâre  3837/2020  17.09.2020

Judecătoria Slatina – Admite plângerea contravenţională formulată de petentul BACIU GHEORGHE LAURENŢIU în contradictoriu cu intimatul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA –Direcţia Poliţia Locală împotriva procesului verbal de contravenţie seria PLS nr. 0007519/09.04.2020, ca întemeiată. Anulează procesul verbal de contravenţie seria PLS nr. 0007519/09.04.2020 emis de intimat. Obligă intimatul către petent la cheltuieli de judecată în cuantum de 20 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. Cu drept apel în 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Slatina. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21.09.2020.
Document: Hotarâre  3883/2020  21.09.2020

Rămasă definitivă la Tribunalul Olt, care a respins apelul Poliției Locale (fără cheltuieli de judecată).

Tribunalul Olt – Admite apelul formulat de apelantul-petent TĂNASIE TUDOR împotriva sentinţei civile nr. 3000/15.07.2020 pronunţată de Judecătoria Slatina. Schimbă în totalitate sentinţa civilă nr. 3000/15.07.2020 pronunţată de Judecătoria Slatina în sensul că admite plângerea contravenţională formulată de petentul TĂNASIE TUDOR ?i anulează procesul-verbal de constatare a contraven?iei seria PLS nr. 0007453/25.03.2020. Definitivă. Pronunţată la data de 05.02.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre  121/2021  05.02.2021

Judecătoria Slatina – Admite în parte plângerea contraven?ională. Anulează procesul verbal seria PLS nr. 0007495 din 11.04.2020 şi înlătură sancţiunile aplicate prin acesta. Respinge ca inadmisibil capătul de cerere privind restituirea amenzii achitate. Admite în parte capătul de cerere privind cheltuielile de judecată şi obligă intimatul la plata către petent a sumei de 10 lei, reprezentând parte din contravaloarea taxei de timbru. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare, apelul urmând a se depune la Judecătoria Slatina. Pronun?ată azi, 17.09.2020, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei
Document: Hotarâre  3819/2020  17.09.2020

Rămasă definitivă la Tribunalul Olt, care a respins apelul Poliției Locale

Judecătoria Slatina – Admite plângerea contravenţională. Anulează procesul verbal de contravenţie seria OT nr. 0000095/03.06.2020 şi înlătură sancţiunile aplicate prin acesta. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Slatina. Pronunţată azi, 18.11.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  5079/2020  18.11.2020

Tribunalul Olt – Admite apelul formulat de apelanta-petentă S.C. MERCURIS VESCO S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 490/08.02.2021 pronunţată de Judecătoria Slatina. Schimbă în totalitate sentinţa civilă nr. 490/08.02.2021 pronunţată de Judecătoria Slatina în sensul că admite plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. MERCURIS VESCO S.R.L. şi anulează procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria OT nr. 0000151/13.07.2020. Definitivă. Pronunţată la data de 11.06.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre  448/2021  11.06.2021

Tribunalul Olt – Admite apelul declarat de CONSILIUL LOCAL AL MUN. SLATINA- SERVICIUL PUBLIC DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ . Schimbă sentinţa în sensul că respinge cererea privind înlocuirea sancţiunii amenzii su sancţiunea avertismentului. Admite apelul incident declarat de apelanta SC BRANDY SRL. Schimbă sentinţa în sensul că admite plângerea şi anulează procesul verbal de contravenţie ca urmare a constatării prescrip?iei aplicării sancţiunii. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică la 06.05.2021
Document: Hotarâre  362/2021  06.05.2021

Judecătoria Slatina – Admite plângerea contravențională formulată de petentul Ghiuleanu Iulian Virgil, în contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al Municipiului Slatina, Direcția Poliția Locală. Anulează procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria PLS nr. 0008503 din 11.09.2020. Exonerează petentul de obligația de plată a amenzii contravenționale în cuantum de 500 de lei. Obligă intimatul la plata către petent a sumei de 320 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Slatina, sub sanc?iunea nulită?ii. Pronunțată astăzi, 10.06.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
Document: Hotarâre  2573/2021  10.06.2021

Judecătoria Slatina – Admite plângerea contravențională formulată de petentul Rotaru Mihail Leonard, în contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al Municipiului Slatina, Direc?ia Poli?ia Locală. Anulează procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria PLS nr. 0007781 din 19.10.2020. Exonerează petentul de obligația de plată a amenzii contravenționale în cuantum de 200 de lei. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Slatina, sub sanc?iunea nulită?ii. Pronunțată astăzi, 26.03.2021, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instanței.
Document: Hotarâre  1353/2021  26.03.2021

Tribunalul Olt – Respinge apelul intimatei CONSILIUL LOCAL- SERVICIUL PUBLIC DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ SLATINA, ca nefondat . Admite apelul apelantei SC ANDROMEDA SRL. Schimbă sentinţa în sensul că admite plângerea şi anulează procesul verbal de sancționare contravenţională. Obligă intimata la 1000 de lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică la 17.06.2021.
Document: Hotarâre  476/2021  17.06.2021

____________________

Așa cum se observă mai sus, în unele dintre cazuri, baza în care au fost date amenzi a fost atât de inconsistentă, încât Poliția Locală Slatina nici nu a mai atacat cu apel sentințele nefavorabile ei pronunțate de instanța de fond, recunoscând, astfel, slaba pregătire a oamenilor în uniformă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here