Calendar ortodox 27 august 2021. Sfântul Fanurie îţi descoperă calea de urmat la vreme de îndoială

În această zi, este prăznuit unul dintre cei mai mari sfinţi ai creştinătăţii, Sfântul Fanurie, ocrotitorul celor care au pierdut lucruri.

Sfântul Fanurie îţi descoperă calea de urmat la vreme de îndoială.

Calendar ortodox 27 august 2021. Sfântul Fanurie

Sărbători religioase 27 august 2021

Ortodoxe: Sfântul Fanurie

Greco-catolice: Sf. cuv. Pimen; [Sf. Monica, mama Sf. Augustin]

Romano-catolice: Ss. Monica **; Cezar de Arles, ep.

Sfântul Fanurie s-a născut în insula Rodos din Grecia, însă nu se cunoaște data nașterii sale. Sfântul Fanurie a avut doisprezece frați, iar el a fost cel mai mare, potrivit crestinortodox.ro. După moartea tatălui sau, mama sa ajunge să cânte și să joace prin diverse locuri şi duce o viață păcătoasă.

Când Fanurie descoperă acest lucru, decide să fugă în pustiu. Primește botezul și revine după un timp în orașul sau natal. Află că mama sa a murit în momentul în care a fost descoperită de el într-un local și că frații săi s-au răspândit prin lume.

Revine în pustie și duce o viață aspră, mâncând o dată la trei zile. Prin rugăciune a adus tămăduire surzilor, orbilor, botezându-i și învățându-i dreapta credință. Cu toate că săvârșise atâtea minuni, este nevoit să părăsescă cetatea, din cauza răutății oamenilor. Aceștia spuneau că minunile săvârșite de el nu sunt făcute cu ajutorul lui Dumnezeu, ci al demonilor.

Ajunge în Egipt, unde o readuce la viață pe fiica regelui. În urma acestei minuni, împăratul și slujitorii săi au primit botezul.

După o vreme, vrăjitorii din Egipt s-au ridicat împotriva lui Fanurie. Sfântul este supus la multe chinuri: i s-au tăiat mâinile și degetele de la picioare, urechile, i s-au smuls dinţii, a fost bătut cu pietre, iar în cele din urmă i s-a tăiat capul.

Moaștele Sfântului Fanurie au fost descoperite de câțiva păstori, în jurul anului 1500, într-o peșteră.

Există obiceiul că în ziua cinstirii Sfântului Fanurie să se împartă turte săracilor, amintind de turtele Sfântului care prin ele făcea milostenie pentru iertarea sufletului mamei sale. Numele Fanurie, în limba greacă, înseamnă „cel ce arată” și din acest motiv este considerat protectorul celor care au pierdut lucruri.

Către tine, Sfinte Mucenice Fanurie, înălţându-ne gândurile, noi păcătoşii cu umilinţă şi cu căldură te rugăm: caută dintru înălţimea cea plină de slavă a cerurilor, unde, prin viaţa ta Sfântă şi prin chinurile tale muceniceşti pentru Hristos, ţi-ai dobândit sălăşluire veşnică, şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, pătimirile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorile noastre.

Şi te roagă cu îndrăzneala pe care ai agonisit-o, către Stăpânul tău ceresc şi Dumnezeul nostru, să ne ierte păcatele pe care cu ştiinţă şi cu neştiinţă, pururea, ca nişte robi nevrednici săvârşim, şi să nu se mânie pe noi până în sfârşit, pentru puţinătatea dragostei noastre faţă de El şi faţă de aproapele nostru; ci să fie pururea plin de milostivire faţă de noi şi să îndepărteze de la noi toată suferinţa şi durerea, toate patimile şi necazurile, toate amărăciunile şi strâmtorile, zidind în noi cuget curat, ca să putem rupe cu viaţa noastră de păcat de până acum, şi privind la ceruri, să ne înflăcăram de dorul de a deveni şi noi bineplăcuţi lui Dumnezeu.

Aşa, Sfinte Mucenice Fanurie, fii povăţuitorul şi îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieţii, pentru ca urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de Hristos, să ne învrednicim de darurile tale, pentru iubirea de oameni şi binecuvantarea Marelui nostru Dumnezeu; şi trecând dintru această viaţă pământească, să ne bucurăm, laolaltă cu tine şi cu toţi cei bineplăcuţi din veac ai Domnlui, de împărăţia cea nesfârşită a cerurilor şi de partea celor drepţi, ca împreună cu toţi şi înconjuraţi de cereştii îngeri, să aducem slavă, cinste şi închinăciune lui Dumnezeu Celui slăvit în Treime, în vecii vecilor. Amin!

Sursa: romania24.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here