Sedință EXTRAORDINARĂ, azi, la Consiliul Județean Olt. Ce proiecte de hotărâre au pe ordinea de zi consilerii județului

Consilierii județeni se întrunesc azi, 14 septembrie, în şedinţă extraordinară, având pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotărâre, printre care se numără și cel cu privire la la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2021-2022.

Totodată, pe listă se află un proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021.

OLT-ALERT vă prezintă ordinea de zi a şedinţei, cu toate proiectele de hotărâre propuse spre aprobare:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate
de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru
anul școlar 2021-2022

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

2. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

3. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

4. Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară
la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării, organizării și funcționării pieței
volante „Piața Producătorilor Olteni” în municipiul Slatina

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here