A fost promulgată legea consumatorului vulnerabil. Cum îi ajută pe români această lege

Legea consumatorului vulnerabil, adoptată în urmă cu mai mult de o săptămână de Camera Deputaţilor, a fost semnată

Potrivit legii, ”consumator vulnerabil de energie, denumit în continuare consumator vulnerabil – persoana singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare faţă de sursele de energie, necesită măsuri de protecţie socială şi servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice minimale”.

Măsurile de protecţie socială financiare constau în acordarea de ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale şi sunt:

– ajutor pentru încălzirea locuinţei;

– ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părţi din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului;

– ajutor pentru achiziţionarea, în cadrul unei locuinţe, de echipamente eficiente din punct de vedere energetic , necesare pentru iluminarea, răcirea, încălzirea şi asigurarea apei calde de consum, pentru înlocuirea aparatelor de uz casnic depăşite din punct de vedere tehnic şi moral cu aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, precum şi pentru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie;

– ajutor pentru achiziţionarea de produse şi servicii în vederea creşterii performanţei energetice a clădirilor, ori pentru conectarea la sursele de energie.

Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

– în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai
mult decât consumul facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;

– în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net
lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei;

– în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei;

– în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei;

– în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei;

– în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei;

– în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1040 lei;

– în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1040,1 lei şi 1160 lei;

– în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1160,1 lei şi 1280 lei;

– în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu
lunar pe membru de familie este cuprins între 1280,1 lei şi 1386 lei;

– în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu
lunar al persoanei singure este cuprins între 1280,1 lei şi 2053 lei.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul
pentru încălzire este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2053 lei, în cazul persoanei singure.

Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire
utilizat, se actualizează prin hotărâre a Guvernului și nu poate fi mai mică de:

a) 250 lei/lună, pentru gaze naturale;

b) 500 lei/lună, pentru energie electrică;

c) 320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

De asemenea, legea prevede ”măsuri de protecţie socială non-financiare” care constau în facilităţi de acces şi conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here