Ședință extraordinară la CJ Olt: Ce proiecte de hotărâre sunt pe ordinea de zi

Aleșii județului Olt se vor întruni, azi, 10 ianuarie, în ședință extraordinară, având pe ordinea un proiect de hotărâre, privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului local.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii
arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2022 și estimările
pe anii 2023-2025

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

2. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here