De ce acte ai nevoie pentru când schimbi permisul de conducere. Documentele diferă în funcţie de motivul schimbării

Eliberarea unui permis de conducere românesc cu o nouă valabilitate administrativă este posibilă după ce aţi achitat o taxă de 89 de lei.

1) Cererea solicitantului care se obține și se completează în format electronic la ghișeu (împreună cu declarația de furt/pierdere, după caz);

2) Actul de identitate al solicitantului, original;

3) Dovada de plată a contravalorii permisului de conducere – 89 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).

4) Permisul de conducere în original;

5) Documentul emis de o unitate medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medial să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere (fișa medicală).

Documentele diferă în funcţie de motivul schimbării. Astfel, dacă aţi schimbat numele de familie şi doriţi preschimbarea permisului de conducere fără o nouă valabilitate admnistrativă la dosar trebuie depuse: act de identitate original si copie, dovada plății contravalorii permisului de conducere 89 lei, permisul vechi original. Permisul se va emite cu valabilitatea celui preschimbat.

Cererea de preschimbare a permisului de conducere românesc poate fi depusă la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

DRPCIV transmite permisul de conducere prin poștă

Permisele de conducere emise de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, ca urmare a obținerii prin examen sau preschimbare, se transmit prin poștă la domiciliul titularilor folosind serviciul de curierat al Poștei Române. Termenul de livrare este cuprins între 5-15 zile. Solicitanții, cu excepția celor care au obținut permisul de conducere prin examen, vor primi înscrisuri doveditoare cu drept de circulație – 15 zile. Livrarea poate fi efectuată la oricare adresa indicată de titular la depunerea documentelor (domiciliu, serviciu sau orice alta adresă). În cazul permiselor noi obținute prin examen, nu se eliberează dovadă de circulație, livrarea efectuându-se automat la adresa de domiciliul/reședință, în termen de 5-15 zile. Adresa de livrare nu poate fi modificată. In situația în care, din diverse motive, livrarea nu poate fi realizată prin serviciul de curierat, permisul de conducere va fi restituit sediul serviciului public comunitar.

La solicitarea preschimbării permisului de conducere expirat/eliberare duplicat se eliberează dovada înlocuitoare până la livrarea permisului ?

Da. Solicitanții vor primi înscrisuri doveditoare cu drept de circulație -15 zile, de la data depunerii documentelor la ghiseu.

In cazul pierderii/furtului/deteriorării permisului de conducere, pot solicita eliberarea unui duplicat fără a prezenta fișa medicală?

Da. Noul permis de conducere se va elibera cu valabilitatea administrativă a celui pierdut/furat/deteriorat.

Sursa: romaniatv.net

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here