Mehedințiul oferă o gamă variată de programe turistice pentru vizitatori

În arealul Parcului Natural Porţile de Fier se pot desfaşura programe turistice ce valorifică resursele naturale de biodiversitate şi peisaj existente în această zonă a ţării. Programele turistice pot avea intinderea pe o zi , sau pe mai multe zile, acestea din urmă fiind limitate ca nr. de turişti de înfrastructura de cazare (grupuri de max.20 pers.). Se vor prezenta câteva variante de programe turistice ce se pot desfăşura în perimetrul Parcului Natural Porţile de Fier, având asigurate serviciile de ghid din partea personalului administraţiei acestui parc. 

 1.    PROGRAME DE O ZI.

PROGRAM 1 .  Itinerariu turistic auto si naval.

Preluarea grupului

Programul începe cu vizitarea Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, situat in Drobeta Turnu Severin, organizat pe mai multe secţii ( istorie-arheologie, ştiinţele naturii, acvariu, artă populară şi etnografie). Tot în acest punct se pot vizita ruinele castrului roman „Drobeta” ce reprezintă prima construcţie de piatră ridicată de romani pe teritoriul Daciei, edificiu ce apără primul pod roman peste Dunare, ruine ale acestuia ( 2 picioare) fiind vizibile şi în prezent. Vizitarea acestor obiective se poate realiza în cca. 2 ore.

Continuarea traseului se realizează pe şoseaua europeană E 70 ce însoţeste malul Dunării, prin defileul sculptat de acest fluviu în arcul carpatic, ce reprezintă unul din cele mai spectaculoase fenomene naturale din Europa, valoarea turistică a sa fiind dată şi de frumuseţea şi varietatea peisajului.

După parcurgerea a cca. 12 km, la ieşirea din loc. Gura Văii se poate vizita Complexul Hidroenergetic şi de Navigaţie „Porţile de Fier”, ce reprezintă cel mai mare edificiu de acest fel din România, fiind şi un elegant monument al tehnicii contemporane. Ansamblul desfăşurat între malurile romanesc şi sârbesc ale Dunării, alcătuit din barajul deversor, ecluze, blocuri de comandă centrale hidroelectrice, are dimensiuni impresionante. Complexul dispune şi de un muzeu ce  se poate vizita, acesta fiind structurat pe secţii de geologie, arheologie si etnografie.

Traseul se continuă până la Mănăstirea Vodiţa, abătându-se cca. 1,0 km de la E 70. Aici se pot vizita ruinele celei mai vechi aşezări monahale din Ţara Românească întemeiată de voievodul Vladislau Vlaicu (unul din primii Basarabi) la indemnul călugărului Nicodim, în anul 1372. Alături de acestea, se poate vizita  mănăstirea actuală, ridicată in 1990.

Continuând pe DN 70, şi abătându-se cca. 4km, traseul poate oferi vizitarea unuia din cele mai interesante puncte fosilifere din tară –  rezervaţia paleontologică Bahna,- de mare valoare ştiinţifică.

Traseul urmează mai departe Defileul Dunării, până în localitatea Orşova. La restaurantele locale din oraş ( de 2 sau 3 stele) se poate servii masa.

Ulterior, oraşul Orşova poate constituii o atracţie turistică, prin vizitarea câtorva obiective cum sunt: Catedrala Romano Catolică (unică în România prin stilul său architectonic).

In apropierea oraşului, se poate vizita Mănăstirea Sf. Ana, ctitorie a cunoscutului ziarist interbelic Pamfil Şeicaru. Aici se află şi Muzeul Memorial Pamfil Şeicaru.

Din oraşul Orşova, programul turistic se poate desfăşura în doua variante:

 1. Varianta auto:

Preluare grup

Părăsind oraşul Orşova, traseul urmează  DN 57, vizitând în loc. Eşelniţa, Muzeul Etnografic (unde se poate vedea atât colecţia etnografică cât şi colecţia de icoane şi cărţi bisericeşti din sec XV – XX) precum şi Centrul de Creştere în Captivitate a Ţestoasei lui Hermann. Acesta a fost înfinţat prin proiecte cu finaţare externă, de către Universitatea din Bucuresti, fiind un obiectiv interesant din punct de vedere ştiinţific.

La intrarea în Golful Mraconia, se află „Chipul lui Decebal”, basorelief sculptat într-o coloana monolitică naturală de calcar, fiind cea mai mare lucrare de acest gen din România (40 m înălţime şi 25 m lăţime).

Se poate vizita şi mănăstirea Mraconia, mănăstire ce are la bază un fost punct de dirijare a navigaţiei fluviale.

Traseul continuă cu  parcurgerea Cazanelor Dunării , sectorul cel mai interesant şi impunător al Clisurii Dunării, ce se constituie în rezervaţie naturală mixtă.Valoarea peisagistică a acestuia reiese atât dintr-o largă diversitate a reliefului carstic cu versanţi abrupţi iar varietatea speciilor de plante şi habitate de importanţă europeană conferă acestui obiectiv importanţă ştiinţifică.

Intoarcerea în oraşul Orşova ; masa se poate servi pe traseu la pensiunile aflate de-a lungul  Dunării, sau la restaurantele locale din oraş ( de 2 sau 3 stele)..

Vizitarea acestor obiective se poate realiza într-o zi. Echipament necesar : bocanci/ghete; în cazul deplasării pe platoul Ciucaru Mare.

 1. Varianta cu nave de pasageri :

 Se poate efectua îmbarcarea pe nave fluviale de pasageri cum ar fi DIERNA, DANUBIUS şi FLAMINGO puse la dispoziţie de agenţi economici din oraşul Orşova, pentru vizitarea Cazanelor Dunării sectorul cel mai interesant şi impunător al Clisurii Dunării.

De pe navă se poate observa şi „Tabula Traiana”, obiectiv situat pe malul sârbesc, de importanţă cultural istorică, monument  UNESCO, inscripţie romană ce glorifică  munca de construire a drumului militar roman de-a lungul Dunării.

Se poate admira şi „Chipul lui Decebal”, basorelief sculptat într-o coloană monolitică naturală de calcar, fiind cea mai mare lucrare de acest gen din România (40 m înălţime şi 25 m lăţime).

Programul se incheie cu întoarcerea turiştilor în locul de plecare (oraşul Dr. Tr. Severin, Orşova).

Distanţa parcursă în acest traseu este de cca. 120 km (dus-intors), din Drobeta Turnu Severin şi 60 km dus-intors din Orşova. Deplasarea se poate efectua şi cu autocare puse la dispoziţie de  agenţi economici locali.

Costul unui astfel de program cu  aproximativ  20-30 turişti (în funcţie de capacitatea de îmbarcare a navelor de croazieră,se pot îmbarca maxim 90 persoane pe nava Dierna şi minim 60 persoane pe nava Flamingo)  este structurat astfel:

–  Transport cu autocare puse la dispoziţie de agenţi ec. locali: cca. 250 Euro(inclus croazieră Dunare)

–       Servicii de ghid asigurate de administraţia parcului : 30 Euro;

–       Cost intrări muzee,obiective vizitabile: 2 Euro/pers;

–       Masa: cca. 10 Euro/pers;

Contact: Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier

Email:parc@drobeta.rosilva.ro , tel/fax  +40 252 36 25 96

Personă de contact: ranger Baratky Felix  – ghid local , tel 0735550359

                              ranger Stoica Marius -ghid local , tel 0735550358

PROGRAM 2. – Traseu combinat auto şi drumeţie: 1 zi

Program turistic cultural,ecumenic.

Preluarea grupului (în fucţie de localitate)

Obiective de vizitare:

–         Mănăstirea Vodiţa

–         Mănăstirea Sf. Ana

–         Catedrala romano-catolică din Orşova

–         Muzeul parohial Eşelniţa

–         Mănăstira Mraconia

 Costul unei astfel de program este structurat astfel:

–         transport cu autocare puse la dispoziţie de agenţi ec. locali: cca 100 Euro;

–         Servicii de ghid asigurate de administraţia parcului : 78 lei ;

–         Masa: cca 10 Euro/pers la pensiunile din apropiere.

Contact: Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier

Email:parc@drobeta.rosilva.ro , tel/fax  +40 252 36 25 96

Personă de contact: ranger Baratky Felix – ghid local , tel 0735550359

                              ranger Stoica Marius -ghid local , tel 0735550358

PROGRAM 3  – Trasee de drumeţie de o zi.

  Se pot efectua drumeţii pe trasele marcate din Parcul Natural Porţile de Fier, drumeţii ce pot avea durate de 5-8 ore, în funcţie de traseul ales. Administraţia parcului poate pune la dispoziţie servicii de ghid turistic pentru un numar de 10 trasee turistice, cu grade diferite de dificultate. Acestea oferă atât parcurgerea unor peisaje de un pitoresc deosebit, cât şi vizitarea unor gospodării izolate ale localnicilor (sălasuri) pentru observarea şi cunoşterea ocupaţiilor localnicilor, a modului de viaţă tradiţional din zonă.

Practicarea pescuitului tradiţional cu sacovistea

Interesul pentru parcurgerea acestor trasee poate reieşi şi din varietatea asociaţiilor vegetale, alcatuită din elemente termofile dintre care numeroase sunt endemice cât şi a vegetaţiei arborescente.

Unele din trasee pot prezenta interes pentru turismul ştiinţific, acestea parcurgând parţial rezervaţii naturale forestiere, botanice sau mixte. Traseele pe care se pot desfăşura drumeţii sunt:

–   Traseul Vodiţa, jud. MH

–       Traseul Boldovin, începe din loc. Iloviţa şi ajunge până la Vf. Boldovin,înapoindu-se pe Valea Racovaţ, jud. MH

–       Traseul Tarovăţ, începe de la râul Bahna şi urmează parţial vechea graniţă Austro-Ungară, coborând în loc. Orşova. jud. MH

–        Traseul Ciucarul Mare parcurge parţial rezervaţia cazanele Mari şi Mici; jud MH

–       Traseul Ciucarul Mic, parcurge parţial rezervaţia cazanele Mari si Mici; jud MH

–        Traseul „Amfiteatru Şviniţa -Trikule”, jud. MH

–        Traseul Trescovat, ce permite parcurgerea cu piciorul a neckului vulcanic până în varf; jud. MH

–        Traseul Plaviseviţa – Liubotina, ce urmează cele două văi,  jud. MH

–        Traseul Sf. Elena – Gârnic, jud. MH

–        Traseul Crucea lui Sf. Petru- jud. MH

Turiştii pot fi preluaţi de către ghidul parcului, la solicitarea acestora de la punctele de inceput ale traseelor şi readusi, la sfarşitul programului, în aceste puncte.

Costul unui astfel de traseu se rezumă la costul serviciilor de ghid ( 78 lei) în condiţiile în care nu există facilitate de asigurare a cazării sau servire a mesei pe aceste trasee.

Programele bazate pe parcurgerea traseelor turistice pot fi de o zi ( în cazul în care se parcurge doar un traseu) sau se pot desfăşura pe parcursul mai multor zile, în funcţie de numărul traseelor ce se doresc parcurse. In cazul mai multor zile, cazarea şi masa se asigură de către restaurantele şi pensiunile din zonă (de 2 sau 3 stele sau margarete) la preţuri cuprinse între 20- 40 Euro/zi cazare şi cca. 10-15 euro/masa.

Precizăm faptul că astfel de programe se pot realiza numai cu grupuri relativ mici de turişti (10-15 pers.).

Menţiuni:
– participanţii vor fi echipaţi de munte, cu gheată waterproof, pulover, pelerină, rucsac;
– vremea poate fi schimbătoare;
– pentru fotografiere animale salbatice, habitate, floră în scop comercial se mai percep încă 25 euro/zi/persoană;
– programul nu include asigurarea mesei;
– vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel puţin 3 zile înainte.

Contact: Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier

Email:parc@drobeta.rosilva.ro , tel/fax  +40 252 36 25 96

Personă de contact: ranger Baratky Felix – ghid local , tel 0735550359

                              ranger Stoica Marius -ghid local , tel 0735550358

PROGRAM 4

Traseu tematic educativ Balta Nera-Ostrov Moldova Nouă.

Traseu tematic educativ Traseul morilor de apa Valea Sicheviţa drumeţie de 1 zi.

Preluare grup. Prezentarea traseului  ce se va parcurge :

 1. Program turistic de 2 zile:

Ziua a I
Plecarea: ora 9:00 din rezervaţia Balta Nera, Preluarea grupului se va face din localitatea Pojejena la ora 8:00

Obiective de vizitare:

  -vizitarea a rezervaţiei Balta Nera- Dunăre

  -vizitarea -Mănăstirea „Sf. Sava” –  Baziaş

  -prezentarea rezervaţiei Ostrov Calinovăţ, rezervaţie naturală avifaunistică

  -prezentarea şi vizitareaa rezervaţiei Rîpa cu lăstuni
Inoptare la Cabana Apus de Soare sau Pensiunea „Melinda”.

Ziua a II-a

Obiective de vizitare:

-Centrul Cultural Sârb

-Vizitarea ariei de protecţie specială avifaunistică  Divici Pojejena

-Vizitarea ariei de protecţie specială avifaunistică  Ostrov Moldova Veche( se va trece cu barca ,cost:200 lei/8 persoane)

Innoptare  la Cabana Dunarea (Moldova Nouă) sau înnoptare în corturi în locul de popas Susca

Incheierea programului
Grad de dificultate: mediu;
Perioada: aprilie- octombrie;
Se asigură :
– ghid turistic;

 – observare peisaje deosebite (în zilele însorite);
– observaţii floră pe traseu.
Menţiuni:
– participanţii vor fi echipaţi de munte, cu gheată waterproof, pulover, pelerină, rucsac;
– vremea poate fi schimbătoare;
– pentru fotografiere animale salbatice, habitate, floră în scop comercial se mai percep încă 25 euro/zi/persoană;
– programul nu include asigurarea mesei;
– vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel putin 3 zile înainte.

Preț :

   -78 RON / (grup) de 10 persoane
-10 RON / persoana (grup > 10 persoane)

   -Cazare şi Masă: cca 30-40 Euro/pers/zi ,opţional la pensiunile din apropierea traseului

Contact: Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier

Email:parc@drobeta.rosilva.ro , tel/fax  +40 252 36 25 96

Persona de contact: ranger Baratky Felix – ghid local , tel 0735550359

                              ranger Stoica Marius -ghid local , tel 0735550358

PROGRAM 5

Traseu tematic educativ: Traseul morilor de apă Valea Sicheviţa drumeţie de 1 zi.

Preluare grup. Prezentarea traseului  ce se va parcurge :

 1. Program turistic de 1 zi:
  Plecarea: ora 8:00 de la Podul Gornei;
  Traseul urmat: Valea Scheviţai – Valea Cameniţăi;
  Durată: 8 ore;
  Sosire: ora 16:00 la Podul Gornei;
  Grad de dificultate: mediu;
  Perioada: aprilie- octombrie;
  Se asigură :
  -ghid turistic;

-vizitarea a 9 mori de apă

-vizitarea muzeului sătesc Gornea

-vizitarea  obiectivului arheologic „Villa rustică”;
-observare peisaje deosebite (în zilele însorite);
-observaţii floră pe traseu.
Menţiuni:
-participanţii vor fi echipaţi de munte, cu gheată waterproof, pulover, pelerina, rucsac;
-vremea poate fi schimbătoare;
-pentru fotografiere animale salbatice, habitate, floră în scop comercial se mai percep înca 25 euro/zi/persoana;
-programul nu include asigurarea mesei;
-vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel putin 3 zile înainte.

Preţ :

-78 RON / (grup) de 10 persoane
-10 RON / persoana (grup > 10 persoane)

– Masa: cca 10-20 Euro/pers/zi ,opţional la pensiunile din apropierea traseului

Vizitarea obiectivului arheologic „Villa rustică”

Vizitare Muzeu sătesc Gornea

Vizitarea  Schitului „Izvorul Tămăduirii”

Vizitarea morilor de apă cu „ciutură” -un număr de 9 mori dispuse ca o salbă pe Pâraul Cameniţa

Contact: Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier

Email:parc@drobeta.rosilva.ro , tel/fax  +40 252 36 25 96

Personă de contact: ranger Baratky Felix – ghid local , tel 0735550359

                              ranger Stoica Marius – ghid local , tel 0735550358

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here