Crește numărul furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Olt

În urma procesului de contractare ce a fost finalizat la sfîrșitul lunii aprilie, au intrat în relație contractuală cu CAS Olt 11 furnizorii noi de servicii medicale, anunță Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.

Astfel, pe lângă cele 455 de contracte aflate în derulare au mai fost încheiate contracte cu doi furnizori de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, doi furnizori de servicii medicale paraclinice, doi furnizori de medicină dentară și cinci furnizori de dispozitive medicale.

Localitățile în care își desfășoară activitatea noii furnizori sunt Slatina, Balș, Potcoava, Drăgănești-Olt și Tufeni, iar cei cinci furnizori de dispozitive medicale au sediul în alte județe din țară.

În localitatea Balș își desfășoară activitatea furnizorul de servicii medicale clinice în specialitatea medicină internă, în Potcoava furnizorul de servicii medicale pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare iar în Slatina furnizorul de servicii medicale paraclinice – analize de laborator și un medic stomatolog.

Pe lista noilor veniți se mai află un medic de familie pentru efectuarea de ecografii din localitatea Draganesti-Olt și un medic stomatolog din localitatea Tufeni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here