Club Nautic și de Agrement ”Plaja Olt”, încă 7 ani în administrarea Clubului Sportiv Municipal Slatina

Club Nautic și de Agrement ”Plaja Olt”, aflat în administrarea Clubului Sportiv Municipal Slatina, va rămâne în acest cadru juridic încă șapte ani de zile, potrivit unui proiect de hotărâre pregătit de primărie, la inițiativa primarului Emil Moț.

Proiectul va fi supus aprobării consiliului local în următoarea ședință ordinară, întrucât perioada pentru care Plaja Olt a fost dată în administrare Clubului Sportiv Municipal Slatina expiră în luna iulie.

„Se aprobă prelungirea termenului de dare în administrate către Clubul Sportiv Municipal Slatina, a obiectivului Club Nautic și de Agrement ”Plaja Olt”, situat în municipiul Slatina – B-dul Sf. C-tin Brâncoveanu, jud. Olt, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, pe o durată de 7ani începând cu data expirării duratei inițiale (luna iulie 2022), în vederea exploatării, întreținerii și administrării obiectivului împreună cu amenajările și dotările din cadrul acestuia, potrivit destinației pentru care au fost realizate.

Clubul Sportiv Municipal Slatina, în calitate de titular al dreptului de administrare a obietivului – Club Nautic și de Agrement ”Plaja Olt”, va înscrie dreptul de administrare în cărțile funciare, în care sunt înscrise imobilele – terenuri și construcții ce aparțin acestui obiectiv (…).

Direcția Administrare Patrimoniu, va încheia actul adițional la protocolul nr. 70499/16.07.2015 înregistrat la Primăria Municipiului Slatina, care va avea ca obiect prelungirea termenului de dare în administrare către Clubul Sportiv Municipal Slatina a obiectivului Club Nautic și de Agrement ”Plaja Olt”, pe durata menționată la art.1din prezenta hotărâre, cu menținerea drepturilor și obligațiilor ce îi revin în calitate de titular al dreptului de administrare potrivit legislației în vigoare”, se arată în proiectul de act normativ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here