Sărbătoare importantă pentru lumea creștin-ortodoxă. Ce sfinți sunt pomeniți în calendar astăzi

Astăzi sunt pomeniți în caledanrul ortodox Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul și Sfântul Mucenic Eusebie.

Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, este sărbătorit pe 22 iunie. S-a născut în București, în anul 1765. Ajunge la Colegiului „Sfântul Sava”, unde studiază limbile clasice: latină și greacă, precum și teologie, gramatică și alte științe. Se spune că era cel mai bun dintre cei 75 de elevi prezenți în acel moment la „Sfântul Sava”. A intrat în monahism la Mănăstirea Neamț și a fost ucenicul Sfântului Paisie Velicicovski.

A fost ridicat la rangul de Mitropolit al Țării Românești, direct din treaptă de ierodiacon, în anul 1823. Canonizarea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul a fost proclamată, pe 21 mai 2006, de ziua hramului Catedralei Patriarhale din București, Sfinții Împărați Constantin și Elena.

Moaștele sale se află la Mănăstirea Căldărușani din județul Ilfov.

Sfântul Grigorie Dascălu nu a fost doar un traducător al operelor Sfinților Părinți, ci și un om duhovnicesc. „Pe fiii săi duhovnicești îi învață, zicând: Cât avem vreme, să lucrăm cele bune. Să viețuim după cum zice Apostolul, cu înfrânare, cu dreptate și cu bună-credință. Că după ce ne vom duce de aici, nici un cuvânt de îndreptare nu ne va fi nouă către Cel ce ne va lua seama. Precum nici carmaciului, după ce se va îneca corabia, nici doctorului, după ce va muri bolnavul. Apoi adaugă: Ce vom face dar, va zice cineva? Să chemăm doctori iscusiți și care nu mint, pe Sfinții Părinți. Și auzind sfaturile lor, să ne plecăm lor și primind plasturii lor, să le punem la rănile noastre. Mai ales că și rețetele se dau în limba noastră și în dar. Iar despre cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care însuși le-a tradus și le-a tipărit, spunea: Cât este de dulce vorba sfântului și cât folos poate să pricinuiască cititorilor, singuri cei ce le vor citi vor mărturisi. Că eu nu îndrăznesc a zice ceva, că să nu micșorez cu gangavia mea ființă lor sau a dulceții sau a folosului. Iar dacă Dumnezeu mă va ține sănătos în surghiun, ajutând El, cu rugăciunile Sfântului, voi mai scrie’. (Patericul românesc).

Sfântul Mucenic Eusebie s-a afirmat mai ales că apărător al dreptei credințe în față ereziei ariene. Sfântul Mucenic Eusebie, în calitate de Episcop al Samosatelor, a fost cel care l-a susținut pe Sfântul Meletie pentru a fi numit Episcop al Antiohiei.

În timpul domniei lui Iulian Apostatul, când creștinii au suferit noi persecuții, Sfântul Eusebie și-a dezbrăcat veșmintele arhieresti, înlocuindu-le cu cele ale unui simplu soldat simplu, cutreierând astfel Siria, Fenicia și Palestina. În tot acest timp, Sfântul Eusebie a cercetat situația creștinilor și a bisericilor. A hirotonit preoți, diaconi, citeti, iar în unele locuri a sfințit ierarhi.

În anul 361, după moarte lui Iulian Apostatul, la îndemnul Sfântului Eusebie, Sfântul Meletie a convocat un sinod la Antiohia, împotriva ereziei ariene. Sinodul s-a ținut în vremea domniei împăratului lovian. Însă, după moartea acestuia, a urcat pe tron Valens, iar prigoanele împotriva Bisericii au izbucnit din nou.

În timpul domniei acestuia, Sfântul Meletie a fost trimis în exil în Armenia, iar Sfântul Eusebie în Tracia. Urmând la tron Grațian, persecuțiile asupra creștinilor au încetat. Astfel, cei doi mari ierarhi au fost rechemati din exil.

În timp ce se află în cetatea Doliche spre a sfinți un episcop, un eretic a strivit capul sfântului cu o țiglă. Sfântul Eusebie s-a mutat la Domnul în anul 379.

Tot în această zi se face pomenirea Sfântului Alban, primul mucenic din Anglia, Sfinților Mucenici Zinon și Zinas, Sfântului Mucenic Pombian, Sfântului Mucenic Galation, Sfintei Mucenice Iuliani (Iuliana) și Satornin, fiul ei și a Sfântului Paulin, episcop de Nola.

Sursa: CrestinOrtodox.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here