Ședință importantă, joi, la Consiliul Județean Olt. Ce proiecte urmează să fie aprobate de aleși

Consiliul Județean Olt i-a convocat, pentru joi, pe aleșii județului, în ședință ordinară, pentru adoptarea mai multor acte normative.

Printre proiectele de hotărâre se numără cel privind aprobarea unei sume de bani din bugetul propriu al județului pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Un alt proiect se referă la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
pentru obiectivul de investiții “Construire subunitate de intervenție în situații de urgență și
substație de ambulanță în comuna Dobroteasa”.

De asemenea, consilierii județeni urmează să aprobe și o nouă rectificare a bugetului județean.

Iată, mai jos, întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului
Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

2. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2022
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
pentru obiectivul de investiții “Construire subunitate de intervenție în situații de urgență și
substație de ambulanță în comuna Dobroteasa”, strada Principală, nr. 39, comuna Dobroteasa, județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

5. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al
Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui
deținut
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

6. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al
Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat
superior celui deținut
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

7. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Olt nr. 137/29.09.2022 cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și
dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor
legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Achiziționarea de
echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale pentru Spitalul Județean de Urgență
Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Planurilor de restructurare pentru
Centrul de îngrijire și asistență Slatina din structura Complexului servicii persoane adulte
Slatina și Centrul de îngrijire și asistență Spineni, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

11. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte
12. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor părți din
imobilul situat în municipiul Slatina, strada Zmeurei, nr. 9B, județul Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

13. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenței nominale a Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și a secretariatului comisiei
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Toma PRUNĂ – Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

14. Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității județului
Olt, în TRIMESTRUL III al anului 2022
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt

15. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here