Deputatul de Olt Cătălin Grecu proiect de lege care vizează scutirea de taxe a procedurii primei ieşiri din indiviziune pentru bunurile imobile dobândite prin reîmproprietărire

Catalin Grecu, deputat

Deputații de Olt Cătălin Grecu se numără printre inițiatorii unui proiect de lege care vizează scutirea de taxe a procedurii primei ieşiri din indiviziune pentru bunurile imobile dobândite prin reîmproprietărire.

Legea fondului funciar nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 şi alte legi de reconstituire a
dreptului de proprietate nu cuprind prevederi care să genereze măsuri reparatorii odată cu
emiterea titlurilor de proprietate, astfel încât toţi moştenitorii unui autor să intre în posesia
terenurilor agricole şi forestiere şi a imobilelor ce li se cuvin.

Legea notarilor publici şi activităţilor notariale nr.36/1995 prevede modalităţile prin care poate fi făcută succesiunea notarială între moştenitorii titularilor reîmproprietăriţi (autori), dar foarte puţini moştenitori au apelat la serviciile notariale din cauza dificultăţilor materiale.

Drept urmare, proprietatea asupra bunurilor imobile nefiind individualizată, moştenitorii nu pot fi înscrişi în registrul agricol, nu pot beneficia de subvenţiile acordate de Uniunea Europeană şi statul român şi nu pot beneficia de atributele dreptului real de proprietate, care asigură în plenitudinea sa dreptul de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra unui bun.

„Prin acest proiect de lege schimbăm practica notarială la prima ieşire din indiviziune permiţând secretarilor consiliilor locale să autentifice acte de partaj voluntar, fără schiţe cadastrale pentru bunurile imobile dezmembrate, atunci când părţile au stabilit vecinătăţile şi îşi rezervă dreptul de a face demersurile pentru intabularea proprietăţii aşa cum prevede Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996. În acest moment, moştenitorii unui autor sunt obligaţi, la prima ieşire din indiviziune, să plătească acea schiţă cadastrală la preţul de răscumpărare a bunului imobil, preţ pe care nu-l pot suporta”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here