Direcția Națională Anticorupție angajează personal administrativ prin concurs. Bătaie pe posturi

Direcția Națională Anticorupție (DNA) angajează personal administrativ, prin concurs.

Este vorba de două posturi de consilier gradul IA, în cadrul Biroului administrativ, întreținere și deservire din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ.

Azi, 22 septembrie, a fost publicată lista cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere. Pentru cele două posturi au fost depuse 15 dosare, dintre care doar două au fost respinse, pentru neîndeplinirea tuturor condițiilor impuse.

Contestațiile pot fi depuse în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la secretarul comisiei – Direcția Națională Anticorupție, București, Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, la nr. de fax 0372.69.80.59 sau prin e-mail la resurseumane@pna.ro.

Concursul va fi organizat în perioada 27 septembrie – 3 octombrie 2023. Cei care vor promova vor fi angajați pe perioadă nedeterminată.

Proba scrisă, constând în testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării posturilor pentru care se organizează concursul, va fi susținută la data de 27 septembrie 2023, ora 10:00, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1.

Tot la Biroul administrativ, întreținere și deservire din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ DNA are nevoie de un îngrijitor, pentru care se va organiza concurs. Proba practică, constând în testarea abilităților și aptitudinilor practice, se va susține la data de 25 septembrie.

Ieri au fost publicate și rezultatele pentru ocuparea a două posturi de șofer, la sediul central al instituției.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here