Declaraţia privind impozitul pe profit pentru anul 2014 se depune la Fisc până la 25 martie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt reaminteşte persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit că termenul limită de depunere a formularului 101 pentru anul 2014 este 25 martie 2015.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

„Formatul electronic al formularului se obţine prin folosirea programului de asistenţă ce poate fi descărcat de pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii”, a precizat purtătoarea de cuvânt a AJFP Olt, Mihaela Marinescu.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

„Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil”, a mai spus reprezentanta AJFP Olt.

La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.

În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here