Ce trebuie să ştie operatorii economici despre Registrul de bani personali. Ultimele informaţii

Firmele sunt obligate să se asigure că banii angajaţilor sunt trecuţi în Registrul de bani personali. Modelul documentului, precum şi regulile de completare a acestuia au fost aprobate printr-un ordin al Ministerului Finanţelor, recent intrat în vigoare.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 30 aprilie 2015, a fost publicat Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal. 

Operatorul economic are obligaţia constituirii registrului de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici da a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor. 

Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate în ordine crescătoare, se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta. 

„Registrul de bani personali se completează zilnic de către personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea da vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la începutul programului de lucru, fără ştersături sau modificări şi fără a lăsa spaţii neutilizate”, a precizat purtătorul de cuvânt al AJFP Olt, Mihaela Marinescu. 

Operatorul economic răspunde de integritatea registrului de bani personali şi completarea zilnică a acestuia de către personalul care desfăşoară activitate în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor. 

Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin. 

Organul fiscal înregistrează într-o evidenţă proprie, ţinută la nivelul fiecărui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite. 

„Registrul de bani personali se păstrează la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, in vederea prezentării acestuia organelor de control. Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor”, a mai spus Mihaela Marinescu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here