Admitere 2015 la Facultatea de Management a USAMV – Slatina. Condiţii de concurs, locuri şi specializări

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Filiala Slatina a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, organizează, în perioada 15 – 30 iulie 2015, concurs de admitere pentru specializarea inginerie economică în agricultură, cursuri de zi.

Candidații trebuie să fie absolvenți al liceelor, cu diplomă de bacalaureat – indiferent de profil. Facultatea pune la dispoziţia celor interesaţi 100 de locuri, din care 30 vor fi bugetate.

Mod de admitere, taxă, avantaje

Rezultatul admiterii se stabilește luându-se în calcul media la bacalaureat (cu o pondere de 70% şi nota/media, la alegerea candidatului, la una din probele de bacalaureat: limba română/limba maternă sau matematică (care are o pondere de 30%). Susținerea interviului are loc în aceeași zi cu înscrierea.

Clasificarea candidaților admiși se face după încheierea perioadei de înscriere şi susținerea interviului.

Taxa anuală pe anul universitar 2015-2016 va fi de 2300 de lei pentru studenții admiși cu taxă, achitabilă în 3 rate.

Candidații care se prezintă la admitere în perioada 15-30 iulie 2015 vor beneficia de locurile finanțate de la buget (fără taxă).

Studenților merituoși – cu taxă sau fără taxă – li se acordă bursă de excelență (750 lei/lună), bursă de merit (500 lei/lună) şi bursă de ajutor social (300 lei/lună).

Masterat şi învăţământ la distanţă

Facultatea organizează şi cursuri de zi, cu durata de doi ani, pentru masterat în specializările management și dezvoltare rurală, managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar, management în agroturism și alimentație publică, management în agribusiness şi management în audit intern.

De asemenea, unitatea de învăţământ superior organizează şi învăţământ la distanţă cu durata de patru ani în domeniile inginerie economică în agricultură (150 locuri), inginerie și management în alimentație publică și agroturism (150 locuri).

Stagii de practică în statele UE şi SUA.

Studenții de la cursul de zi pot efectua stagii de practică, între trei şi şase luni, în țările Uniunii Europene și în Statele Unite ale Americii.

În urma susținerii examenului de licență, absolvenții primesc diplomă de inginer, cu specializarea inginerie economică. Pe baza pregătirii tehnico-economice, absolvenții pot lucra ca specialiști la Direcțiile Agricole, Agenția de Consultanță Agricolă, în învățământ și în cercetare științifică, administrație publică, instituții bancare, asigurări, agroturism, comerț și alte domenii cu specific agroalimentar.

Pe parcursul studiilor, studentul poate obține certificat pentru pregătirea personalului didactic (modul psiho-pedagogic, nivelul I și nivelul II) şi brevetul de manager în turism.

Informații suplimentare pot fi obţinute la secretariatul facultății – tel./fax: 0249/435. 953, sau de pe site-ul unităţii, www.usamvslatina.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here