AGENDA FERMIERULUI / Stare agro-meteo judeţeană. Seceta a afectat 120.000 hectare de culturi

• Direcţia Agricolă Judeţeană Olt se află în plin proces de pregătire a situaţiilor privind efectele secetei asupra culturilor agricole în 2015;

• Până în prezent, situaţiile cu suprafeţele calamitate atât la nivelul culturilor de toamnă, cât şi la cel al culturilor de primăvară, au fost finalizate în 90 de localităţi ale judeţului;

• Menţionăm că, la această oră, în urma unor precizări ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, instituţiile judeţene şi locale lucrează numai pe culturi de primăvară la capitolul calamităţi.

• La nivelul judeţului Olt, seceta a afectat culturile de pe circa 120.000 de hectare: porumb, floarea soarelui, ovăz, mazăre, dovleci, lucernă, păşuni, plante de nutreţ, legume, orzoaică de primăvară, sorg etc.

• Se aşteaptă ca Guvernul României să aprobe o Hotărâre de Guvern care să stabilească toate condiţiile în care se vor acorda despăgubiri. 

• Porumbul a fost recoltat de pe 45.000 ha, iar floarea-soarelui de pe circa 30.000 ha. Până în prezent, deşi producţia la cele două culturi este sub medie, ea este rezonabilă. Se aşteaptă rezultate negative mai mari după ce va fi demarată recoltarea şi în zona de nord a judeţului.

 

După 31 octombrie, crearea de stocuri de produs/sămânţă tratată – interzisă

La solicitarea Asociaţiilor de Producători Agricoli şi a Asociaţiei Producătorilor de Seminţe, România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piaţă pentru o perioadă de maxim 96 de zile a următoarelor produse: MODESTO 480 FS ( 400 g/l Clotianidin + 80 g/l Beta-ciflutrin) şi NUPRID AL 600 FS (600 g/l Imidacloprid) pentru combaterea dăunătorilor de sol: Phyllotreta spp. şi Phylloides spp. ( puricii cruciferelor), la cultura de rapiţă însămânţată în toamna anului 2015.

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecţie a plantelor se vor aplica cu stricteţe următoarele măsuri: sămânţa tratată de rapiţă se va utiliza numai în zonele şi pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Phyllotreta spp. şi Phylloides spp; companiile vor comercializa produsele numai agenţilor economici care fac dovada că tratamentul va fi efectuat numai în instalaţii profesionale , cu personal calificat. De asemenea, operatorii economici care deţin staţii şi maşini de tratat seminţe trebuie să deţină autorizaţie de mediu şi un contract de prestări servicii cu un operator economic pentru neutralizarea ambalajelor şi a deşeurilor chimice rezultate în urma utilizării produselor de protecţie a plantelor la tratarea seminţelor; companiile vor ţine o evidenţă strictă a cantităţilor de produs comercializat/ agent economic, pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -Autoritatea Naţională Fitosanitară, în vederea evitării creării de stocuri de produs/sămânţă tratată după expirarea perioadei de 96 zile. Totodată, etichetarea ambalajului seminţelor tratate se va face conform prevederilor art. 49(4) al Regulamentului ( CE) nr. 1107/2009, iar însămânţarea se va efectua cu semănători dotate cu echipamente adecvate care să asigure un înalt grad de încorporare în sol şi o reducere la minimum a pierderilor şi emisiilor de praf, respectând buna practică agricolă. (Sursa: Profitul Agricol)

 

Noi reglementari privind infiintarea grupurilor si asociatiilor de producatori agricoli si silvici

Guvernul a aprobat, printr-o Ordonanta, o serie de reglementari care asigura continuarea masurilor de stimulare a formelor asociative in domeniul agricol si silvic prin Programul National de Dezvoltare Rurala. Ordonanta aprobata astazi modifica si completeaza Ordonanta Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia.

Implementarea masurilor cuprinse in actul normativ vine in sprijinul sectorului agricol si silvic avand in vedere faptul ca prin asociere se poate consolida puterea de negociere, se faciliteaza accesul la utilaje si tehnologii agricole performante, creste gradul de acces la creditare si se stimuleaza inovarea.

Prin Ordonanta aprobata astazi se introduce posibilitatea infiintarii grupurilor si organizatiilor de producatori in domeniul agricol si silvic cu sprijin financiar disponibil prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala. Astfel, se va asigura sprijin pentru infiintarea grupurilor si organizatiilor de producatori, in scopul adaptarii productiei acestora la cererile pietei, comercializarii comune a bunurilor pe piata, centralizarii vanzarilor si aprovizionarii cumparatorilor cu ridicata, precum si imbunatatirii proceselor de organizare si inovare.

Totodata, prin noile reglementari se introduc noi criterii pentru recunoasterea grupurilor si organizatiilor de producatori:

Criterii generale:

Sa fie constituit/a din cel putin cinci membri care au calitatea de producatori agricoli si/ sau silvici;
Sa detina un sistem centralizat de contabilitate, facturare, inregistrare si urmarire cantitativa, calitativa si valorica a productiei membrilor;
Sa dispuna de personal calificat corespunzator grupei de produse si/ sau produselor pentru care este recunoscut/a sau sa isi prevada in actul constitutiv ca in primul an de la recunoastere sa dispuna de acest personal sau sa contracteze servicii de specialitate;
Prevederi din actul constitutiv si/ sau statut care contin obligatii ale membrilor.

Criterii specifice — acestea prevad faptul ca incepand cu al doilea an de la recunoasterea ca grupuri sau organizatii ale producatorilor, acestea trebuie sa dovedeasca prin evidenta contabila, pentru anul anterior, valoarea minima a productiei comercializate in comun pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obtinut recunoasterea. Valoarea minima este stabilita la 30.000 de euro, echivalent in lei, pentru grupurile de producatori, si de 100.000 de euro, echivalent in lei pentru organizatiile de producatori De asemenea, grupurile si organizatiile de producatori trebuie sa dovedeasca faptul ca cel putin 51% din productie provine de la propriii membri.

De asemenea, actul normativ contine si o serie de prevederi menite sa preintampine perturbarea conditiilor de asociere si de functionare a grupurilor de producatori recunoscute preliminar, care au fost infiintate si functioneaza in temeiul altor reglementari europene ce nu fac obiectul prezentei ordonante, cele constituite in conformitate cu Regulamentul (UE) 543/ 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/ 2007 al Consiliului in ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate.

Pentru a asigura functionarea entitatilor recunoscute pana in prezent fara a li se aduce atingere prin discriminare, avizele de recunoastere pentru grupurile/ organizatiile de producatori din domeniul agricol emise pana la intrarea in vigoare a acestei ordonante, isi pastreaza valabilitatea pe durata indeplinirii criteriilor pentru care au primit recunoasterea.

In vederea neperturbarii activitatii de recunoastere aflata in desfasurare, s-a impus o norma tranzitorie cu privire la procedura de examinare a cererilor de solicitare a recunoasterii ca grup de producatori/ organizatie de producatori aflate in curs de solutionare si pentru care nu s-au emis avize de recunoastere/ decizii de respingere pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, procedura care se desfasoara cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data depunerii acestora.

Informatii suplimentare:
Ordonanta Guvernului nr.37/ 2005 creeaza cadrul juridic privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori care au drept scop comercializarea in comuna produselor agricole si silvice.

Chiar daca grupurile de producatori au primit sprijin financiar pentru infiintare si functionare prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, in anul 2013 numarul acestora era 122. Modificarile propuse in prezenta Ordonanta au menirea de a facilita asocierea producatorilor precum si accesul pentru infiintarea grupurilor de producatori la fonduri europene prin PNDR 2014-2020. (Sursa: Profitul Agricol)

 

• Rubrică susţinută de Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Olt

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here