Fermierii cu venituri din activităţi agricole trebuie să plătească prima tranşă a impozitului până la 26 octombrie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt informează fermierii care obţin venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit că, potrivit Codului Fiscal, au obligaţia de a plăti prima rată a impozitului pe venit până la data de 26 octombrie 2015.

Este vorba de contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, din exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi si altele asemenea şi din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
 
Normele de venit sunt stabilite pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale si animalele prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal. Impozitul reprezintă 16% din norma de venit stabilită pentru fiecare ha sau cap de animal. 
 

Plata impozitului către bugetul de stat se face în două rate egale, de 50%, până la 25 octombrie inclusiv, respectiv 15 decembrie inclusiv. Anul acesta termenul primei plăţi a fost decalat cu o zi, întrucât 25 octombrie cade în zi nelucrătoare (duminica). Impozitul este final si nu se recalculează de organul fiscal.

Contribuabilii care realizează venituri din cultivarea produselor vegetale de pe suprafeţe mai mici sau deţin animale sau păsări mai puţine decât limita impozabilă, prevăzută la articolul 72 alin. (2) din Codul fiscal, nu au obligaţii declarative.

„Reamintim contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit că, potrivit art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.714/2013, persoanele fizice care datorează impozit si contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole, precum si accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale si la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îsi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă în localitatea unde îsi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală si între unitatea administrativ-teritorială, prin primar, si direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau împuternicitul acestuia, s-a încheiat un protocol în acest scop”, a precizat purtătoarea de cuvânt a AJFP Olt, Mihaela Marinescu.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează că Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Craiova a încheiat 78 de protocoale cu unitati administrativ – teritoriale din judeţul Olt privind încasarea impozitului pe veniturile din activitaţi agricole şi contribuţiile aferente acestor venituri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here