Mai multe formulare de înregistrare în scopuri de TVA au, de curând, variante noi

Mai multe formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de TVA au fost schimbate de către Fisc, în vederea actualizării trimiterilor la articolele din noul Cod fiscal.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează că, în Monitorul Oficial al României nr. 131 din 19 februarie 2016, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Actul normativ menţionat mai sus reglementează conţinutul şi instrucţiunile de completare pentru formularele de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de TVA, respectiv:

Formularul 091 „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/ Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii”;

  • Se depune de către persoanele impozabile neînregistrate, care efectuează o achiziţie intracomunitara taxabilă în România, daca valoarea acesteia depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare, precum şi de către persoanele impozabile neînregistrate dacă achiziţionează servicii intracomunitare pentru care există obligaţia plăţii taxei în România.
  • Declaraţia se depune la organul fiscal înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare sau a serviciului.

Formularul 093 „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe”;

  • Se depune de către persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, care au obligaţia înregistrării in scopuri de TVA.
  • Declaraţia se depune la organul fiscal şi conţine elemente de înregistrare sau de anulare a înregistrării in scopuri de TVA, cum sunt livrări de bunuri/ prestări de servicii, precum şi cifra de afaceri estimată sau realizată în anul precedent.

Formularul 094 „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”;

  • Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, ce au perioadă fiscală a TVA trimestrul şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.
  • Această declaraţie se depune la organul fiscal în vederea păstrării perioadei fiscale a TVA trimestrul calendaristic şi conţine cifra de afaceri din anul precedent ce trebuie să nu depăşească plafonul de 100.000 euro. Declaraţia 094 se depune pana pe data de 25 ianuarie pentru anul precedent.

Formularul 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adaugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.

  • Se depune de către societăţile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA întrucât desfăşoară sau intenţionează să realizeze activitate economica ce implica operaţiuni taxabile.
  • Declaraţia se depune la organul fiscal competent şi cuprinde elemente cum sunt cifra de afaceri estimată a se realiza, înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a depăşirii plafonului de scutire sau înregistrarea prin opţiune chiar dacă cifra de afaceri este inferioară plafonului de scutire.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here