25 mai, termen limită pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe salarii

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt reaminteşte contribuabililor le-a rămas la dispoziţie mai puţin de două luni pentru a depune la ghişeele instituţiei formularul 230 pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit din salarii.
Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau a unităţilor de cult. Cei care se gândesc să uzeze de acest drept pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
„Potrivit H.G nr.1/2016 privind normele de aplicare a Codului fiscal, în categoria entităţilor nonprofit care pot beneficia de această facilitate se includ :asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale, patronatele, camerele de comerţ,partidele politice, asociaţiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor,în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare, desfăşoară activităţi nonprofit, iar sumele primite din impozit sunt folosite în acest scop”, a explicat purtătoarea de cuvânt a AJFP Olt, Mihaela Marinescu.
Termenul de depunere a formularului 230 este anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului, documentul putând fi depus la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România, sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
Formularului poate fi depus în format hârtie, la registratura organului fiscal competent, prin poştă, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Pentru comunicarea opţiunii contribuabililor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, aceştia se pot înrola în spaţiul privat virtual pe pagina de internet www.anaf.ro, de unde, după înregistrare, îşi pot exprima on-line opţiunea privind destinaţia sumei, accesând secţiunea Declaraţii – Completare declaraţii – D230.„Prin această modalitate de depunere a cererilor se elimină timpul consumat pentru deplasarea la sediile unităţilor fiscale, se evită aglomeraţia la ghişeele instituţiei ori eventualele costuri generate de transmiterea cererilor prin poştă cu confirmare de primire şi, mai ales, se elimină riscul ca datele cu caracter personal să fie folosite abuziv de persoane rău intenţionate”, a mai precizat Mihaela Marinescu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here