IPJ Olt încadrează agenţi de poliţie din sursă externă. Află ce se cere şi care sunt paşii concursului

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt au fost scoase la concurs 14 posturi vacante de agenţi care pot fi ocupate, în urma unui concurs, prin încadrare din sursă externă şi un post de agent ce poate fi ocupat prin reîncadrare.

Perioada pentru depunerea cererii de înscriere la concurs este 4 – 8 aprilie 2016 (luni, marţi, miercuri şi joi de la ora 09.00 la ora 15.00, iar vineri de la 09.00 la 16.00).

„În cererea de înscriere este necesară şi menţionarea funcţiei pe care se dă concurs”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, comisarul şef Claudia Radu.

Dosarul de înscriere va fi depus până la data de 15 aprilie a.c. La înscriere sunt aşteptate persoane oneste, cu atitudine pozitivă şi uşurinţă în comunicare, capabile pentru munca în echipă, dar şi eficiente în munca individuală, potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Olt.

„Eşti o persoană onestă, ai o atitudine pozitivă, poţi relaţiona uşor cu alte persoane, poţi să lucrezi eficient ca membru al unei echipe, dar să fii eficient şi în munca individuală, îţi doreşti să te perfecţionezi în permanenţă, poţi să cântăreşti o situaţie şi să decizi asupra celui mai potrivit mod de acţiune, eşti pregătit să lucrezi în schimburi şi să faci faţă unor situaţii care pot implica un grad de pericol fizic, vino şi alătură-te echipei Poliţiei Române. Îţi spunem de la început că simpla înscriere la concurs nu te face poliţist, pentru a fi colegul nostru este nevoie de multă muncă, responsabilitate şi dăruire”, se arată în documentul citat.

Candidaţii trebuie să fie declaraţi „apţi” din punct de vedere medical, fizic şi psihic, după care vor fi supuşi probei de evaluare a cunoştinţelor teoretice. Pentru cei rămaşi în cursă va urma un curs de iniţiere în carieră, în cadrul căruia vor lucra ca agenţi de ordine şi siguranţă publică la posturi de poliţie. După şase luni, candidaţii vor susţine un examen de definitivare.

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 10. nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. îndeplinesc condiţiile prevăzute la 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;
 12. îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
 13. trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
 14. să deţină permis de conducere categoria „B”.

 Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs.

Mai multe detalii, pe pagina de internet a IPJ Olt, https://ot.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here