ALEGERI LOCALE 2016: Tot ce trebuie să ştii despre VOTUL de duminică, 5 iunie

Cetăţenii români care au împlinit sau împlinesc în data de 5 iunie vârsta de 18 ani şi cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a-şi alege duminică într-un singur tur primarii şi consilierii locali şi judeţeni. În Olt, peste 380.000 de persoane cu drept de vot sunt aşteptate la urne.

Nu pot alege debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea de domiciliu sau reședință și unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă (alegătorii cetățeni români) sau în copia de pe lista electorală complementară (alegătorii cetățeni ai Uniunii Europene).

Pentru a afla secţia la care aţi fost arondat şi adresa acesteia accesați https://registrulelectoral.ro/ și introduceți datele personale pentru a afla secția la care ați fost arondat și adresa acesteia.

În cazul cetățenilor români, pentru a vota aceştia au nevoie de cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate Ghidul alegătorului la alegerile locale din 5 iunie 2016 ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării.

În cazul cetățenilor Uniunii Europene aceştia pot vota cu orice document valabil care le atestă identitatea.

La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate şi, după caz, documentul care dovedeşte reşedinţa. Acesta va înscrie codul numeric personal în sistem, care va semnala dacă alegătorul a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, și-a pierdut drepturile electorale, este arondat la altă secţie de votare, este omis din lista electorală permanentă şi a formulat o solicitare de a fi înscris în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă, a mai votat la acelaşi scrutin.

Disfuncţionalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal nu poate determina suspendarea sau întreruperea votării. În această situaţie, alegătorii prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de calculator sau membrului biroului electoral al secţiei de votare desemnat de preşedintele acestuia, care consemnează pe suport electronic sau de hârtie, după caz, codurile numerice personale ale alegătorilor şi ora la care s-au prezentat la vot.

Cum se desfășoară procedura de votare?

După ce prezintă actul de identitate operatorului de calculator, alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară, primește buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează.

După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduce în urnă, având grijă ca acestea să nu se deschidă.

Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.

În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.

Alegătorul restituie preşedintelui ștampila cu menţiunea „VOTAT”, iar acesta o aplică pe actul de identitate, menţionând şi data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărţii 33 de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului.

În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate semna în lista electorală, preşedintele face o menţiune în lista electorală, confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral.

Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

Fiecare alegător va primi 3 buletine de vot: unul pentru primar, unul pentru consiliul local și unul pentru consiliul județean.  În București, fiecare votant va primi 4 buletine de vot: unul pentru primarul de sector, unul pentru consiliul local al sectorului, unul pentru primarul general al municipiului București și unul pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Buletinul de vot este format din mai multe file, numerotate și capsate. Pe paginile interioare ale buletinului de vot sunt imprimate patrulatere care cuprind toate listele de candidaturi, respectiv toţi candidaţii independenţi; pe ultima pagină este aplicată ştampila de control a secţiei de votare.

Votarea se desfășoară duminică, 5 iunie, între orele 7.00 și 21.00.

La ora 21.00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de vot.

Alegătorii care la ora 21.00 se află în localul secţiei de vot pot să îşi exercite dreptul de vot.

În judeţul Olt, alegerile locale se vor desfăşura în 379 de secţii de votare, dintre care cele mai multe vor fi în Slatina. Faţă de alegerile prezidenţiale din noiembrie 2014, numărul secţiilor de votare a crescut cu două. La alegerile din 2014, numărul total de alegători înscrişi pe listele electorale permanente a fost de 382.355.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here