Primarul Slatinei a stabilit atribuţiile ce le revin celor doi viceprimari ai municipiului

Noul primar ales al Slatinei, Emil Moţ, a stabilit, prin dispoziţia 3/24.06.2016, atribuţiile ce le revin celor doi viceprimari ai municipiului-reşedinţă de judeţ.

Astfel, viceprimarul Gigi Ernes Vîlceleanu va coordona, conduce şi controla Biroul Cultură – Sport, Serviciul Public Club Sportiv Municipal şi Serviciul Public Direcţia de Protecţie şi Asistenţă Socială. „Începând cu data prezentei, domnul Gigi Ernes Vâlceleanu – viceprimarul municipiului Slatina, are obligaţia să asigure aplicarea actelor normative în vigoare, a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Slatina şi a dispoziţiilor primarului municipiului Slatina care reglementează activitatea structurilor din cadrul aparatului de specialitatea al primarului municipiului Slatina şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Slatina, pe care le conduce, coordonează şi controlează”, se arată în dispoziţia citată.

Cel de-al doilea viceprimar, Georgel Claudiu Stăncioiu, are în subordine Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţia Arhitect Şef şi Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân.

De asemenea, primarul Slatinei a stabilit şi persoanele care au dreptul să semneze în locul său diverse documente. Astfel, viceprimarul Gigi Ernes Vâlceleanu a fost împuternicit să semneze în numele primarului dispoziţiile şi celelalte înscrisuri care emană de la Biroul  Cultură – Sport, în vreme ce lui Claudiu Stăncioiu i-au fost delegate atribuţiile primarului în ceea ce priveşte Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, Comisia de aplicare a Legii 10/2001, comisiile de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru închirierea, concesionarea, administrarea sau vânzarea bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat al municipiului Slatina, Direcţia Arhitect Şef, Serviciul şi Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Alţi 13 funcţionari publici, printre care Alin Calotă, au fost împuterniciţi să semneze în numele primarului certificatele de atestare fiscală şi fişele de înmatriculare ale autovehiculelor, iar Nora Popescu, şefa Protecţiei şi Asistenţei Sociale, va prelua atribuţiile primarului în cadrul direcţiei pe care o conduce.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here