Posturile ocupate recent de Bălaşa şi Iacobescu, scoase la concurs de Ministerul Educaţiei

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a scos la concurs postul de director al Casei Corpului Didactic (CCD) Olt, pe care îl ocupă, ca interimar, din 23 iunie, „tehnocratul” Marius Bălaşa, fost candidat al PNL la funcţia de primar al Slatinei, precum şi cele două posturi de inspector general adjunct de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, unul dintre ele fiind ocupat, tot de luna trecută, de liberalul Victor Iacobescu, călălalt de profesoara Carolina Guraliuc.

Concursul este programat să se desfăşoare în perioada 16 -19 august 2016, la sediul Ministerului Educaţiei. Cei interesaţi trebuie să depună dosarul de înscriere la sediul IŞJ Olt, în perioada 18 iulie – 1 august 2016.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) este membru al Corpului Naţional de Experţi în managementul educaţional;

b) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;

c) este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;

d) are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;

e) a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

f) are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;

g) nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art.234 alin.(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

i) la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa-cadru a postului de inspector şcolar general adjunct, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs este afişată atât la sediul Ministerului Educaţiei, cât şi la sediul IŞJ Olt.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here