Care sunt priorităţile aleşilor judeţului în şedinţa CJ Olt de joi: Ordinea de zi completă

Aleşii judeţului Olt se întrunesc joi, 25 august, în şedinţă ordinară pentru a dezbate şi aproba cele mai importante proiecte pentru această perioadă.

OLT-ALERT vă prezintă, dinainte, ordinea de zi a şedinţei, cu toate proiectele de hotărâre iniţiate şi propuse spre aprobare plenului CJ Olt:

CONVOCARE

În temeiul art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă CONSILIUL JUDEŢEAN OLT în şedinţă ordinară în data de 25 august 2016, orele 11:00. Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean din municipiul Slatina, judeţul Olt.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna iulie 2016. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian Bărbulete – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget -finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

4. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2016, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 164 din 17.12.2015 Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

5. Proiect de hotărâre privind: atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DINU TUDOR INTIM S.N.C. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

6. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

7. Proiect de hotărâre cu privire la: modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

8. Proiect de hotărâre cu privire la: înființarea funcției contractuale de director general adjunct al Serviciului Județean de Pază Olt; aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciu Județean de Pază Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

10. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, ca urmare a promovării. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

11. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

12. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Populare de Arte și Meserii. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Victor Vătămanu – Președintele Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

13. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Serviciului Județean de Pază Olt. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

14. Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea tronsonului cu lungimea de 6,935 km din drumul județean DJ 546, de la km 89+705 la km 96+640, din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Municipiului Slatina. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

15. Proiect de hotărâre privind: aprobarea proiectului „Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN 65) – Verguleasa (intersecție DN 67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

16. Proiect de hotărâre cu privire la: Adunarea Generala a Acționarilor la SC „OLT DRUM” S.A. SLATINA. Iniţiator: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relații cu cetățenii

17. Propuneri, întrebări, interpelări. P R E Ş E D

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here