Cererile de plată pentru asigurarea recoltelor de struguri pentru vin se depun până la 30 noiembrie

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru măsura de asigurare a recoltelor de struguri pentru vin este data de 30 noiembrie 2016, informează OLT-ALERT.

Beneficiarii, persoane fizice/juridice, trebuie să depună la Centrele Judeţene şi la Centrul Municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, o cerere de plată (conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din normele metodologice), însoţită de următoarele documente:

  1.   a) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;
  2.   b) copia actelor care să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de exploatare pentru suprafaţa asigurată;
  3.   c) fişă informatizată a suprafeţelor viticole înscrise în R.P.V. pentru care se solicită sprijin financiar, eliberată de către direcţiile pentru agricultură judeţene (A.J.) şi al municipiului Bucureşti;
  4.   d) copia poliţei de asigurare.

„Aceste documentele sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de către reprezentantul A.P.I.A. prin înscrierea pe copie a sintagmei «conform cu originalul», după care originalele se restituie beneficiarului”, se arată într-un comunicat de presă al APIA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here