Consilierii județeni ai Oltului, chemați la RAPORT după primele 7 luni de activitate

Consiliul Județean Olt a convocat, pentru joi, 23 februarie, ședința ordinară pe luna în curs a legislativului județean, întrunire în cadrul căreia aleșii Oltului vor fi supuse aprobării primele lor rapoarte de activitate din acest mandat. Este vorba de perioada iunie – decembrie 2016.

În afară de rapoartele de activitate și de unele acte normative tehnice, consilierii județeni vor lua în dezbatere, spre aprobare, și proiecte de hotărâre importante pentru județ. Printre acestea se numără proiectul privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Amenajare exterioară centru și cale acces – Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt”, cel privind aprobarea Strategiei Energetice a Județului Olt pentru perioada 2016-2020 sau Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017.

OLT-ALERT prezintă Ordinea de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier județean Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii

2. Proiect de hotărâre cu privire la completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Olt Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna ianuarie 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Amenajare exterioară centru și cale acces – Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt” Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

5. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; – modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: – aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul școlar 2016-2017; – aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2017 Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

7. Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013 – 30.06.2019 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale MATEUS TUR S.R.L Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ilie Irimia – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Strategiei Energetice a Județului Olt pentru perioada 2016-2020 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: doamna Cornelia Sulger – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget – finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

11. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui Consiliului Județean Olt și a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 24 iunie – 31 decembrie 2016 Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Preşedintele Consiliului Judţean Olt

12. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt în perioada 24.06.2016- 31.12.2016 Prezintă: domnul Virgil DELUREANU – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt

13. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni în perioada 24.06.2016- 31.12.2016 Prezintă: Consilierii judeţeni

14. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt în perioada 24.06.2016- 31.12.2016 Prezintă: Preşedinţii comisiilor de specialitate

15. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi serviciile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2016 Prezintă: Directorii instituţiilor şi serviciilor 16. Informare referitoare la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2016 Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean

17. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a comunităţii judeţului Olt, în trimestrul IV 2016 Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică

18. Planul Strategic cu principalele obiective ce trebuie îndeplinite de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt şi indicatorii de performanţă minimali, pentru anul 2017 Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean

19. Propuneri, întrebări, interpelări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here