După model european, SC Alro SA Slatina își va școlariza viitorii angajați

La solicitarea și cu sprijinul SC Alro SA, în anul școlar 2017 – 2018, la Colegiul Tehnic Metalurgic din Slatina va funcționa o clasă de învățământ dual cu 20 de locuri, cu specializarea de  mecanic utilaje și instalații în industrie.

Pentru o asemenea inițiativă, Alro SA, cel mai important operator economic la nivelul municipiului Slatina, îndeplinește condițiile de bază, potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Olt. În primul rând, are interesul și capacitatea juridică de a angaja forță de muncă pe bază de contract individual de muncă și de a încheia contracte pentru practica elevilor din învățământul dual, dar și interesul de a angaja forță de muncă, cu prioritate absolvenți pe care i-a format în baza contractelor de practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

„În situația în care nu-i poate angaja în cel mult două luni de la susținerea cu succes a examenului de certificare a calificării, de îi poate sprijini activ pentru tranziția la un loc de muncă”, se arată într-un comunicat de presă al IȘJ Olt.

Studii recente arată că România a intrat într-o criză acută de forță de muncă, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, oferta nereușind să mai satisfacă cererea. În aceste condiții, o posibilă soluție identificată de angajatori și sprijinită de autorități, prin emiterea legislației specifice, o poate constitui învățământul profesional dual.

„Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice: a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere”, se mai arată în comunicatul IȘJ Olt.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here