Aleșii Oltului se întrunesc în ședință ordinară/Ce decizii vor lua pentru județ

Consilierii județeni se întrunesc, joi, 29 iunie, într-o nouă ședință ordinară pentru dezbaterea și aprobarea a 12 proiecte de hotărâre.

Printre proiectele aflate pe ordinea de zi se numără și cel privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Olt în perioada 2017-2020.

OLT-ALERT prezintă, mai jos, întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de
întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna mai 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului;

2. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului
Județean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA (SINEȘTI)-SCORNICEȘTI
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

4. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post în statul de funcții al
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea structurii organizatorice, a
organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA (SINEȘTI)-SLATINA
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

7. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Monografiei economicomilitare
a Județului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

8. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și
modernizare Casa Fântâneanu – Centrul Eparhial Social – Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Președintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecția mediului, conservarea monumentelor

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea delegării parțiale a gestiunii
unor activități specifice ale serviciului public de administrare a drumurilor județene, având ca obiect activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Președintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecția mediului, conservarea monumentelor

10. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi și mutare post în
statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcției
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

11. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de acțiune pentru
implementarea Strategiei Județene Antidrog Olt în perioada 2017-2020
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

13. Informare asupra nivelului de asigurare a securității și a siguranței civice a
comunității județului Olt, în trimestrul I 2017
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică

14. Propuneri, întrebări, interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here