Şedinţă importantă la CJ Olt: Proiecte pentru actualizarea salariilor şi pentru cea mai mare investiţie a judeţului

Aleşii judeţului Olt se întrunesc joi, 26 iulie, în cadrul unei noi şedinţe ordinare pentru a dezbate şi aproba cele mai importante proiecte pentru această perioadă.

Unele dintre proiectele de acte normative sunt chiar foarte importante, unele aşteptate mai demult, altele care vor actualiza diverite tipuri de venituri pentru anumite de categorii profesionale. Vorbim, de pildă, de proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea indemnizației maxime lunare pentru consilierii județeni pe perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021, sau de cele privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt ori ale unor instituţii din subordinea CJ, care vor pune în aplicare noua lege a salarizării.

Vorbim, apoi, de proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea/avizarea documentelor
necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii
contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii activităților de colectare și
transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului
de salubrizare de pe raza județului Olt, precum şi a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer – cea mai imporantă investiţie din Olt.

OLT-ALERT vă prezintă ordinea de zi a şedinţei cu toate proiectele de hotărâre iniţiate şi propuse spre aprobare plenului CJ Olt:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul
2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de
întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale
publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Olt,
pentru persoane cu handicap, luna iunie 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a
bugetului Județului Olt la data de 30.06.2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre privind: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Pavilion Geronto-Psihiatrie și Adicții la Spitalul de
Psihiatrie Cronici Schitu Greci”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: doamna Cornelia SULGER – Președintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecția mediului, conservarea monumentelor

5. Proiect de hotărâre cu privire la: completarea „Calendarului manifestărilor
culturale în anul 2017”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

6. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizarea
componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

7. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei
intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin
muncă, la nivelul județului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

8. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de comodat
încheiat între Consiliul Județean Olt și Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

9. Proiect de hotărâre cu privire la participarea Județului Olt la cofinanțarea
proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în
valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

10. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unor posturi vacante în
statul de funcții al Spitalului Județean de Urgentă Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

11. Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiționale „Doina Oltului”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

12. Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Școlii Populare de Arte și Meserii
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

13. Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale și Cultural Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

14. Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Bibliotecii Județene „Ion Minulescu”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

15. Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
director general al Serviciului Județean de Pază
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

16. Proiect de hotărâre cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de
manager (director) al Muzeului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

17. Proiect de hotărâre cu privire la: – încetarea exercitării cu caracter
temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției
Județene de Evidență a Persoanelor Olt; – exercitarea cu caracter temporar a funcției
publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Olt.
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

18. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilire indemnizație maximă lunară
pentru consilierii județeni pe perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

19. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului
permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului
Președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

20. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data de 01 iulie 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

21. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Olt, începând cu data de 1 iulie 2017
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

22. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul
de funcții al Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

23. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea/ avizarea documentelor
necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: –
Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și
transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului
de salubrizare de pe raza județului Olt; – Contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor
Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme
închise din județul Olt.
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

24. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I
2017
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

25. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în trimestrul II 2017
Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu – Preşedintele comisiei pentru Protecția Copilului.

26. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în semestrul I 2017
Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu – Preşedintele comisiei pentru Protecția Copilului.

27. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile
sanitare reîntorși în familie, în trimestrul II 2017
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Olt.

28. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile
sanitare reîntorși în familie, în semestrul I 2017
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Olt.

29. Propuneri, întrebări, interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here