ŞANSĂ pentru olteni. O nouă sesiune de admitere la Academia Tehnică Militară

Cei care își doresc o carieră în Ministerul Afacerilor Interne se pot înscrie pentru locurile rămase neocupate la Academia Tehnică Militară. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, cu sediul în municipiul Slatina, Str. Mihai Eminescu, nr. 19, judeţul Olt, organizează recrutarea şi selecţia candidaţilor în vederea participării pentru admiterea pe cele 8(opt) locuri bugetate, dintre cele alocate Ministerului Afacerilor Interne, rămase neocupate la Academia Tehnică Militară, a II-a sesiune de admitere, septembrie 2017.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de adresa de domiciliul/reşedinţa înscrisă în cartea de identitate. Potrivit IPJ Olt, locurile scoase la concursul de admitere sunt comune, femei şi bărbaţi.

Cererile-tip de înscriere la a –II-a sesiune de admitere, septembrie 2017, se vor depune de candidaţi până la data de 25 august 2017.

Candidaţii, care au participat pe locurile Ministerului Afacerilor Interne în prima sesiune de admitere 2017 şi au fost declaraţi ,,Apt”, din punct de vedere psihologic, sunt exceptaţi de la sesiunea testării psihologice.

Candidaţii, care şi-au constituit dosar nou în vederea participării la concursul de admitere pe locurile Ministerului Afacerilor Interne la Academia Tehnică Militară, în a doua sesiune de admitere 2017, susţin testarea psihologică la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 29-30 august 2017.

Afişarea rezultatelor la testarea psihologică va avea loc la data de 1 septembrie.

 

Candidaţii, care au participat pe locurile Ministerului Afacerilor Interne în prima sesiune de admitere 2017 şi care au promovat probele fizice, fiind declaraţi ,,APT” la contravizita medicală, sunt exceptaţi de la susţinerea acestor probe.

Candidaţii, care şi-au constituit dosar nou în vederea participării la concursul de admitere, vor susţine contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, la data de 13 septembrie a.c. , ora 07:00.

Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice, potrivit baremelor şi criteriilor prevăzute pentru candidaţii la instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Detaliile organizatorice, listele candidaţiilor, precum şi rezultatele probelor eliminatorii, vor fi afişate în timp util pe site-ul oficial al instituţiei www.gov.ro, la secţiunea Carieră/Instituţii de învăţământ/Formare profesională.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, din municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu nr.19, luni, miercuri şi vineri, între orele 09:00 – 14:00, respectiv marţi şi joi, între orele 10:00 – 15:00, de unde se pot primi informaţii privind documentele de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs.

Toate detaliile cu privire la înscriere și la desfășurarea examenelor se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0249-40.65.00- interior 20. 114, 20. 111 şi de pe pagina de internet http://ot.politiaromana.ro .

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here