Școala Postliceală Sanitară Slatina demarează un nou proiect cu bani europeni

Școala Postliceală Sanitară Slatina demarează în luna octombrie 2017, proiectul ”Stagiu de calitate – Pașaport pentru piața muncii”, cu numărul  2017-1-RO01-KA102-036240,  proiect cu o durată de 13 luni. Proiectul se derulează în cadrul Programului Erasmus +, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET), finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, cu un grant de 43.392 de euro. 

Proiectul  susține creșterea calitativă a desfășurării instruirii practice profesionale, facilitând efectuarea unui stagiu clinic pentru 16 elevi de la calificarea asistenți medicali generalisti, domeniul sănătate și asistență pedagogică, nivel 5 CNC, interesați de acumularea experienței medicale  într-o țara dezvoltată din punct de vedere al aparaturii și al modernizărilor, organizați în două fluxuri. Prin efectuarea acestui stagiu de practică european, ne dorim ca elevii noștri să își dezvolte unele deprinderi practice și structuri cognitive, în urma desfășurării unor acțiuni de observație și îngrijire medicală, susținute de o atmosferă de colaborare și interes în atingerea obiectivelor proiectului. Implementarea acestui demers european, va asigura colaborarea cu instituții europene. Stagiul de mobilitate clinică se desfăşoară pe teritoriul Spaniei în parteneriat cu clinica UED LOS TULIPANES, La Chana și organizația  M.E.P. Europrojects Granada S.L.

Obiectivul general al proiectului – vizează dezvoltarea competențelor profesionale ale participanților de la calificarea asistent medical generalist, anul III, domeniul sănătate și asistență pedagogică, nivel 5 CNC, de la Școala Postliceală Sanitară Slatina în vederea creșterii inserției pe piața muncii.

„Obiectivele proiectului sunt dobândirea de competențe profesionale în geriatrie și îngrijiri paliative de la specializarea asistent medical generalist pe o perioadă de patru săptămâni, creșterea ratei inserției absolvenților Școlii Postliceale Sanitare pe piața muncii locale, naționale și internaționale după finalizarea cursurilor, creșterea gradului de adaptabilitate la cerințele pieței de muncă europene din domeniul medical prin efectuarea mobilităților europene și dezvoltarea compețentelor personale de comunicare și cooperare în relații de muncă într-o țară europeană”, a spus prof. Niculina Dobrică, directoarea școlii și responsabilă pe relații cu publicul în cadrul proiectului.

Pe lângă dezvoltarea competențelor profesionale, participanții vor avea posibilitatea să interacționeze cu pacientii, personalul medical, să-si dezvolte competențe interculturale, să promoveze învățarea pe tot parcursul vieții, competențele de comunicare în limba engleză și limba spaniolă, să-si găsească noi contacte în vederea inserției profesionale pe piața muncii europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here