Claudiu Stăncioiu: „Pregătim o serie de reabilitări și modernizări de străzi și trotuare în Slatina”

Consilierii locali ai Slatinei au adoptat, marți, mai multe proiecte de hotărâre, unele referindu-se la indicatorii tehnico-economici privind noi investiții la nivelul infrastructurii rutiere.

Autoritățile municipale intenționează să demareze lucrări de reabilitare a carosabilului de pe străzile Emanoil Ionescu, Jianu, Ion Morosanu, Horia, Grivitei, Dinu Lipatti si zonele adiacente, Aleea Castanilor, Aleea Tineretului, Aleea Bradului și reabilitarea trotuarelor din zona Aleea Muncii.

„Lucrările se vor ridica la 341.912,11 de lei și au ca termen de execuție, de la data la se va atribui contractul, șase luni”, a declarat viceprimarul Slatinei Claudiu Stăncioiu.

O altă intenție a municipalități este aceea de a moderniza străzile Zorilor, Vișinilor, Prunilor, Ogrăzii, Nucului, Lacului, Islazului, Boiangiului, o altă țintă fiind amenajarea parcării din cartierul Eugen Ionescu.

„Modernizarea celor opt străzi va costa 508.493,16 de lei, cu tot cu TVA, iar termenul de execuție va fi de nouă luni”, a mai precizat viceprimarul Stăncioiu.

OLT-ALERT vă prezintă toate proiectele de hotărâre adoptate în ședința ordinară a consiliului local:

Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Indicatori Tehnico – Economici pentru 10 obiective de investiţii privind reabilitare carosabil si trotuare in municipiul Slatina, judeţul Olt.

Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Studii de fezabilitate şi Indicatori Tehnico – Economici pentru 9 obiective de investiţii privind modernizare carosabil si trotuare in municipiul Slatina, judeţul Olt.

Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la S.C. Andromeda S.R.L, către domnul Deaconu Nicolae Cristian, asupra terenului în suprafaţă de 230 mp, situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 10.

Proiect de hotărâre referitor la: trecerea din domeniul public al municipiului Slatina şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt, a unor bunuri imobile situate în municipiul Slatina, strada Zmeurei nr. 9B.

Proiect de hotărâre referitor la: concesionarea prin atribuire directă către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a unor bunuri imobile – staţii de pompare ape uzate, ca bunuri de retur în cadrul contractului de delegare a gestiunii, prin concesionare, a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea completării şi modificării anexei nr.1 şi anexei nr.2 la HCL nr. 436/28.12.2015 referitoare la aprobare caiet de sarcini şi regulament de organizare şi funcţionare al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Slatina.

Proiect de hotărâre referitor la: atribuirea în folosinţă gratuită către Sindicatul din Administratia Publică Olt – CONSILIUM, a unui spaţiu în suprafaţă de 24,64 din cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, strada Crişan nr. 33, jud. Olt.

Proiect de hotărâre referitor la: atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a spaţiului în suprafaţă utilă de 7,41 mp, situat la parterul blocului FA21 din b-dul A.I. Cuza , ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina.

Proiect de hotărâre referitor la: atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a spaţiului în suprafaţă utilă de 15,56 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat la parterul blocului 16 din strada Dinu Lipatti.

Proiect de hotărâre referitor la: aprobare grafic de execuţie la contractul nr. 11302/25.08.2010 privind concesionarea serviciului public de salubrizare având ca obiect activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare din municipiul Slatina pentru anul 2018.

Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea execuției bugetare trimestriale aferenta bugetelor aprobate la nivelul U.A.T. Municipiul Slatina pentru anul 2017″.

Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Plan de ocupare a funcțiilor publice generale și specifice din cadrul Serviciului Public Direcția Poliția Locală aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Slatina, pentru anul 2018.

Desemnare președinte de ședință

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here