Ce decizii a luat Guvernul în ședința de joi, 15 februarie/Actele normative adoptate

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru realizarea “Capabilității de sprijin de foc indirect” aferentă programului de înzestrare “Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare”

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ 
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specific aferente programului de înzestrare esenţial ”Corvetă multifuncţională”
3. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
4. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
5. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr.3/13/02a la Legea Bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018
8. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. în numele statului

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Comentariilor Guvernului României la cea de-a IV-a Opinie privind România a Comitetului Consultativ al Convenţiei-cadru a Consiliului European (CE) pentru protecţia Minorităţilor Naţionale (FCNM)
2. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea negocierilor privind încheierea unui Memorandum de Înţelegere între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Biroul pentru Relaţii cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova
3. MEMORANDUM cu tema: Raport asupra îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în anul 2017 – PRIMĂ LECTURĂ
4. MEMORANDUM cu tema: Acceptarea donaţiei cu sarcini, de către Statul român, a imobilului situat în Centrul istoric al oraşului Băile Herculane, înscris în CF 30454 Băile Herculane, nr. cadastral 30454, jud. Caraş-Severin, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi abilitarea acestui minister, prin reprezentant legal, să semneze actele necesare pentru perfectarea acesteia, inclusiv contractul de donaţie cu sarcini, în formă autentică
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Generală Logistică – Direcţia Asigurare Logistică Integrată

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (Bp.439/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale (Bp. 401/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (Bp. 618/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr. 1/2011 a Educației Naționale (Plx.420/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant (Plx.599/2017)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol (Bp. 496/2017)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Bp. 405/2017)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (Bp. 404/2017, L 468/2017)
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr. II a LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp.413/2017)
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (Bp. 451/2017)
11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 566/2017)
12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea art. 32 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale (Bp. 465/2017)
13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind sărbătorirea zilei de 10 Mai ca Ziua Independenţei Naţionale a României, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 226/2016, Plx. 66/2017)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here