ITM Olt: Toate autorităţile şi instituţiile care beneficiază de Legea salarizării au această OBLIGAȚIE. Atenție, amenzile sunt foarte mari

Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice au obligaţia de a publica, la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, anunță Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Olt.

Lista, care va fi menținută publicată în mod permanent, treubie să cuprindă următoarele:

  1. a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
  2. b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
  3. c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
  4. d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
  5. e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
  6. f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

„Nerespectarea prevederilor de mai sus poate atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei, Inspecţia Muncii având competenţa de a constata şi sancţiona aceste aspecte”, avertizează șeful ITM Olt, Cristian Ungureanu.

Această obligație revine autorităților și instituțiilor publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, unitățile teritoriale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale.

Aceeași obligație o au și autoritățile și instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.

Obligația este valabilă și în cazul persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă și persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, în cazul personalului din sectorul bugetar, personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică numite sau alese și personalul care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, magistrații, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here