Bani de la Șomaj pentru absolvenții de liceu din Olt/ Ce trebuie să facă pentru a intra la plată

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ din judeţul Olt – promoţia 2018 pot beneficia gratuit de informare si consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională, precum si de facilităţi financiare (primă de inserţie, primă de relocare, prime de mobilitate) sau de indemnizaţie de şomaj numai dacă se înregistrează la agenţiile locale sau punctele de lucru din subordinea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt.

Pentru a beneficia de primă de inserţie sau după caz, de indemnizaţie de şomaj, absolvenţii trebuie, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agenţiile locale/puntele de lucru din subordinea AJOFM Olt.

Actele necesare pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă sunt urmatoarele :

– act de identitate (copie şi original);

– adeverinţă din care să rezulte data absolvirii (copie + original);

– adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea „apt muncă”.

În cazul absolvenţilor de liceu din acest an, cele 60 de zile încep a fi numărate din data de 26 mai, potrivit Ordinului nr.3382/2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind structura anului şcolar 2017-2018, conform căruia “cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 25 mai 2018”. Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată se pot înregistra în evidenţa AJOFM Olt în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă (dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ).

Totodată, absolvenţii înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă şi nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de  învăţământ, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare(500 lei) pot solicita indemnizaţie de şomaj. Acest drept se acordă la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.

De asemenea, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here