Contribuția slătinenilor cu venituri sub 350 euro la anveloparea blocurilor, plătită în 9 ani

Primăria Slatina a pregătit un proiect de hotărâre care stabilește cuantumul taxelor de reabilitare termică care revin proprietarilor/asociatilor de proprietari pentru blocurile de locuinte reabilitate termic, aferente cererii de finantare cu titlul „Sprijinirea investitiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuinte din municipiu, pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro”.

Este vorba despre mai multe blocuri din municipiul-reședință de județ reabilitate în 2016, pentru care partea proprietarilor a fost asigurată din bugetul local. Acum banii respectiv vor fi recuperați de la beneficiari, în condiții extrem de avantajoase pentru aceștia. Potrivit unei proceduri pe această componentă, cei în cauză trebuie să plătească, în mai multe tranșe, pe o perioadă de 9 ani, sumele care cad în sarcina lor.

Pentru blocul 2, scările A,B,C, din str. Artileriei, suma reprezentând cota de contributie a proprietarilor/asociatilor de proprietari instituită ca taxă de reabilitare termică, este de 104785,83 lei.

Pentru blocul 6, sc. A din B-dul N.Titulescu, suma este de 32112,31 lei.

Pentru blocul 17, din B-dul N.Titulescu, sc. A, suma care trebuie recuperată de la proprietari/asociațiile de proprietari este de 28646,94 lei.

Pentru blocul 21 B, sc. A din B-dul N.Titulescu, suma este de 52518,41 lei.

Pentru blocul 23 sc. A, din B-dul N. Titulescu, suma reprezentând cota de contribuție a proprietarilor /asociatilor de proprietari este de 48229,18 lei.

Pentru blocul 27 sc. A, din B-dul N.Titulescu, suma este de 40162,64 lei.

Pentru blocul 12 A sc. A din str. Arcului, suma ce trebuie plătită este de 56708,10 lei.

În toate cazurile, sumele respective vor fi defalcate pe fiecare proprietate individuală, potrivit proiectului de hotărâre.

„Taxele de reabilitare termică instituite se vor recupera în termen de 9 ani, începând cu anul 2018, în câte două rate anuale egale. Pentru anul 2018, prima rată se va achita până la data de 31 august a anului în curs, iar a doua rată se va achita până la data de 31 decembrie. Condițiile sunt mai mult decât avantajoase pentru beneficiari”, a explicat viceprimarul Claudiu Stăncioiu, inițiatorul proiectului de hotărâre.

Începând cu anul 2019, ratele se vor achita astfel: prima rată se va achita până la data de 31 martie a fiecărui an, iar a doua rată se va achita până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

Neachitarea la termenele stabilite a taxei de reabilitare atrage calcularea de accesorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru obligațiile fiscale datorate bugetului local, până la data plății integrale a sumelor restante.

Prin Hotărarea Consiliului Local Slatina nr. 561/19.12.2013, a fost stabilită cota de cofinantare a autorității publice locale si a proprietarilor/asociațiilor de proprietari, privind cheltuielile lucrărilor de intervenție la blocurilor de locuinte, pentru creșterea performanței energetice, modulate în funcție de proporția în clădire a familiilor cu venituri reduse. Contribuția municipiului este de 20%, și tot atât este și contributia proprietarilor/asociatilor de proprietari.

În situația în care sumele avansate de la bugetul local reprezentând cota de contribuție a proprietarilor/asociațiilor de proprietari nu au fost recuperate integral, recuperarea se va face prin instituirea taxei de reabilitare termică, care se va impune pentru fiecare proprietate individuală calculată proporțional cu cota indiviză din proprietatea comună și se va recupera în termen de 9 ani începând cu anul 2018, în câte două rate anuale egale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here