Notă informativă/ Surse de apă neconforme descoperite de DSP Olt în mai multe localități

Conform adresei nr.6126/24.07.2018, în cadrul Compartimentului de Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă, au fost investigate un număr de 50 surse publice de apă reprezentate de fântâni publice și izvoare captate, iar pe raza localităților Daneasa, Morunglav, Teslui, Vulpeni, Cirlogani, Birza , Iancu Jianu, Izbiceni , Cilieni, Cezieni și Vadastrita au fost înregistrate neconformități.

În acest sens, Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sănătății solicită următoarele:

-Trimiterea unui comunicat de presă din partea Direcției de Sănătate Publică Olt, prin purtătorul de cuvânt. Se va lua legătura cu acest purtător de cuvânt în persoană d-nei aș.Gogiu Gabriela sau înlocuitorul acesteia pentru a scrie acest comunicat;

– Încărcarea informației pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Olt;

– Informarea populației prin acțiuni locale de către aș. Florin Udrel, la revenirea din concediul de odihnă;

– Transmiterea acestor informații privind neconformitățile de către asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari din comunele respective spre populație (acțiuni în comun cu Compartimentul de Asistență Medicală Comunitară și RUNOS).

Măsuri recomandate :

1.populaţia va fi informată să nu utilizeze pentru consum apa provenită din  sursele publice verificate şi depistate neconforme microbiologic şi fizico-chimic,până la asanare şi dezinfectie,cu aducerea in parametrii de potabilitate a apei (verificare prin prelevare de noi probe apa dupa dezinfectare)

  – se vor respecta următoarele instrucţiuni generale pentru dezinfecţia fântânilor publice,astfel:

1.pentru a efectua o dezinfecţie corectă a apei de fântană ,trebuie asigurată în prealabil asanarea şi recondiţionarea fântânii

2.în vederea dezinfecţiei , fântâna se goleşte şi se curaţă , după care se lasă până se umple cu apă şi se calculează volumul acesteia

3.dezinfecţia fântânii se face cu substanţe clorigene cu Certificat de garanţie şi Aviz sanitar de  punere pe piaţă pentru produse biocide, exemplu : clorura de var, hipoclorit de sodiu , cloramina, biclosol

                                                    IMPORTANT :

Este obligatoriu ca substantele clorigene sa fie utilizate sub forma de solutie!

4.fântâna se acopera cu capac şi dupa 12 ore de contact , se extrage apa din fântână şi se aruncă apa până când  dispare mirosul persistent de clor- din acest motiv se recomandă ca operaţiunile de dezinfecţie a fântânii să fie efectuate în cursul după-amiezii.

           – se vor respecta următoarele instrucţiuni generale pentru dezinfecţia surselor    publice  de  apă-tip izvor captat (apa arteziana de utilizare publica) ,ţinându-se cont de detaliile tehnice de construcţie şi funcţionare a acestei surse:

  • golire rezervor de captare apă ,operatiune urmata de spălare,curăţare,dezinfecţie
  • efectuarea  dezinfecţiei apei prin administrarea de substanţe pe bază de clor avizate sanitar, cu respectarea timpului de contact între substanţa dezinfectantă şi apă,conform recomandărilor în vigoare
  • dezinfecţia  se face cu substanţe clorigene cu Certificat de garanţie şi Aviz sanitar de  punere pe piaţă pentru produse biocide , exemplu : clorura de var, hipoclorit de sodiu , cloramina, biclosol

      IMPORTANT :

*Este obligatoriu ca substantele clorigene sa fie utilizate sub forma de solutie!

*se va prezenta Procesul verbal încheiat la data efectuării acţiunilor de  spălare,curăţare  şi  dezinfecţie surse publice de apă –fantani publice si izvoare captate-, cu următoarele precizări:persoane participante,calitatea acestora,etapele procedurilor efectuate,tip de substanţă clorigenă utilizată în etapa de dezinfecţie cu Certificat de calitate şi conformitate,cantitate substanţă clorigenă utilizată

*verificarea eficienţei procedurii de dezinfecţie efectuate printr-o nouă              recoltare şi analizare a apei provenită din aceste surse publice

*până la remedierea deficienţelor constatate se recomandă evitarea folosirii acestor surse de apă pentru consum uman

2. Atenţionare pentru grupa de vârstă 0-1 an,risc de intoxicaţie acută cu nitraţi:

– datorită valorilor depăşite înregistrate la analiza parametrului chimic “nitrat”în cazul surselor de apă verificate  şi având în vedere riscul  de îmbolnăvire la copii,grupa de vârstă 0-1 an,datorat folosirii în alimentaţia  şi întreţinerea igienei individuale a sugarului  a apei contaminate cu substanţe chimice , respectiv cu nitraţi si nitriti,se impune avertizarea populaţiei prin afişarea la loc vizibil şi protejat a înscrisului:”Apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici ,până la restabilirea condiţiei de potabilitate pentru aceşti parametri (încadrarea în CMA prevăzute de legislaţia sanitară în vigoare)

 Răspunde: Autoritatea locală – Primăria Comunei Vulpeni  în colaborare cu  medicul de familie din zonele afectate de neconformităţi

  1. medicul de familie va monitoriza starea de sanatate a populatiei,pe grupe de varsta, preventiv, pentru a depista eventuala simptomatologie digestiva si a preveni aparitia unor boli digestive cu transmitere hidrica in zona;orice suspiciune va fi raportata,in regim de urgenta, către Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile din cadrul DSP OLT

*se vor desfăşura activităţi de educaţie pentru promovarea stării de sănătate privind riscul de îmbolnăvire datorat folosirii pentru consum şi

întreţinerea igienei individuale la sugar şi copilul mic a apei contaminate

bacteriologic şi chimic ,menţionându-se riscurile de expunere, activităţi ce vor fi efectuate de către medicul de familie

 

Termen de aplicare :pana la confirmarea, prin buletin de analiza ,a conditiei de potabilitate a apei din sursele publice de apa verificate

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here