Aleșii Oltului se întrunesc, joi, în ședință ordinară/ Iată ce decizii urmează să ia pentru județ

Aleșii Oltului să vor întruni joi, 30 august, în ședință ordinară, pe ordinea de zi figurând 14 proiecte de hotărâre ce vor fi supuse dezbaterii și adoptării.

Prin proiectele de acte normative se numără și cel privind refacerea drumului județean DJ 546, pe o porțiune situată în localitatea Teslui, satul Moșteni.

OLT-ALERT publică întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget-finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post în statul de funcții al
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții: ”Montare post trafo și grup generator electric
aparținând Spitalului de Psihiatrie Cronici-Schitu, județul Olt ”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

4. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al
Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ,,Refacere drum județean DJ 546 km 110+750, 0,03 km,
localitatea Teslui, satul Moșteni”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

6. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea organigramei și a statului de
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

7. Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale
în anul 2018”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

8. Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației imobilului fosta „Creșa
nr.1 Slatina”, aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului
Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: doamna Valeria GĂLAN – Secretarul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

9. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea Caietului de obiective în baza
căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Florian Dumitrescu
– manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale și Cultural Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota
9,86; – aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a analizei noului proiect
de management al domnului Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, care
a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,86.
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

10. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Oboga, a unei părți din
zona drumului județean DJ643
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

11. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unei suprafețe de teren aparținând
domeniului public al Județului Olt, din administrarea Serviciului Județean de
Ambulanță Olt în administrarea Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

12. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a evaluării anuale (01.01.2017 – 31.12.2017) a managementului pentru
Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” – instituție publică de cultură din subordinea
Consiliului Județean Olt; – desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei
de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor.
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Îmbunătățirea
accesului populației din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale de
urgență” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

14. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea organigramei, a statului de
funcții, a Planului de școlarizare pentru anul 2018-2019 pentru Școala Populară de
Arte și Meserii; – modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii
Populare de Arte și Meserii
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

15. Propuneri, întrebări, interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here