Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, promulgată. Dan Ciocan: Legea transpune două directive europene

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. act normativ care transpune două directive europene. Potrivit deputatului de Olt Dan Ciocan, care a susținut acest act în Comisia pentru agricultură, al cărei secretar este, actul normativ este unul de importanță strategică pentru mediu pentru că transpune în legislația română două directive europene extrem de importante.

Această lege reglementează, prin abordări mai exacte și mai amănunțite, procedura de evaluare a impactului de mediu, a precizat parlamentarul social-democrat.

„Vorbim de atribuții și responsabilități ale instituțiilor care avizează proiectele, de condițiile ce trebuie îndeplinite de proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului ținând cont de natura dimensiunii sau localizării lor. Astfel de proiecte fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare și unei evaluări a impactului lor asupra mediului înaintea emiterii unei aprobări. Avem nevoie de astfel de legi, de reglementări cât mai bune în domeniul mediului înconjurător, în contextul în care comunitatea internațională pune un accent din ce în ce mai apăsat asupra îmbunătățirii condițiilor de mediu, ale protejării mediului de care depinde viața noastră, a tuturor”, a declarat deputatul Dan Ciocan.

Autorităţile publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului, cu participarea autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, care au atribuţii şi responsabilităţi specifice în domeniul protecţiei mediului, conduc procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

În acest sens, se constituie o comisie de analiză tehnică (CAT), prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, prin ordin emis de prefect, iar la nivelul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ‘Delta Dunării’, prin ordin emis de prefectul judeţului Tulcea.

Autorităţile prezintă, în scris, puncte de vedere cu privire la solicitarea acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare, în urma verificării, conform competenţelor proprii, a faptului că informaţiile prezentate de titularul proiectului în cadrul evaluării impactului asupra mediului respectă legislaţia specifică.

Proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare şi unei evaluări a impactului lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări.

Printre aceste proiecte se numără rafinăriile de ţiţei, cu excepţia celor care produc numai lubrifianţi din ţiţei, şi instalaţii de gazeificare şi lichefiere a minimum 500 tone de cărbune sau şisturi bituminoase pe zi, termocentralele şi alte instalaţii de ardere cu o putere termică de minimum 300 megawaţi, centralele nucleare şi alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora, instalaţiile pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat, instalaţiile integrate pentru producerea fontei cenuşii pentru turnătorie şi a oţelului, instalaţii destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri.

Alte proiecte se referă la instalaţii chimice integrate, construirea de linii pentru traficul feroviar de lungă distanţă şi a aeroporturilor, construirea de autostrăzi şi de drumuri expres, căi navigabile interioare şi porturi fluviale care asigură traficul, porturi comerciale, extracţia petrolului şi a gazelor naturale în scopuri comerciale.

Legea prevede şi ca evaluarea impactului asupra mediului să identifice, să descrie şi evalueze, în mod corespunzător, pentru fiecare caz în parte, efectele semnificative directe şi indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori: populaţia şi sănătatea umană; biodiversitatea, acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate; terenurile, solul, apa, aerul şi clima; bunurile materiale, patrimoniul cultural şi peisajul; interacţiunea dintre factori.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia cât mai rapid posibil şi în termen de cel mult 90 de zile de la data la care titularul proiectului a transmis toate informaţiile necesare.

O dată la şase ani, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană, în cazul în care există informaţii disponibile, cu privire la: numărul proiectelor care au făcut obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului, defalcarea evaluărilor impactului asupra mediului în funcţie de categoriile de proiecte, durata medie a procesului de evaluare a impactului asupra mediului, estimări generale privind costul mediu direct al evaluărilor impactului asupra mediului, inclusiv a impactului pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here