Ultima ședință din 2018 a Consiliului Județean Olt. Ce decizii vor lua aleșii la final de an

Aleșii Oltului se întrunesc, joi, în ultima ședință ordinară din acest an, având pe ordinea de zi 17 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără și cele privind stabilirea diverselor taxe pentru 2019.

Astfel, vor fi aprobate noile taxe pe care Direcția Județeana de Evidență a Persoanelor Olt le va percepe populației pentru activitățile proprii în 2019.

Vor fi aprobate și taxele școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii în anul școlar 2018-2019, dar și a unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2019.

Stabilirea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene, precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2019 se află, de asemenea, pe ordinea de zi a ședinței de joi.

OLT-ALERT prezintă întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post in statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului
Județului Olt la data de 30.11.2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora,
precum și a Regulamentului referitor la aprobarea, încasarea și utilizarea
taxelor/taxelor speciale pentru prestarea unor activități de evidența persoanei și stare
civilă de către Direcția Județeana de Evidență a Persoanelor Olt, pentru anul 2019
Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

5. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi vacante în statul de
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

6. Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea taxelor școlare pentru activitățile
prestate de Școala Populară de Arte și Meserii în anul școlar 2018-2019; – aprobarea
unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes
județean, pentru anul 2019
Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

7. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și actualizare componență
Comisie pentru Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea: tarifelor pentru eliberarea
acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene
precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru
anul 2019
Inițiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt și domnul Virgil DELUREANU – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

9. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifului de închiriere a sălii de
conferințe a Consiliului Județean Olt, pe anul 2019
Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

10. Proiect de hotărâre referitor la: APROBARE TAXE pentru anul 2019
Inițiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt și domnul Virgil DELUREANU – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

11. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor
agricole pentru anul 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

12. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru
pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de
locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2019
Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor
culturale în anul 2019”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

14. Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrarea Muzeului Județean
Olt a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Centru de zi pentru
persoane vârstnice Vitomirești”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor
tehnico-economici aferenți
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

16. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea managerului (directorului
general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și a
reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul Administrativ al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

17. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ644, km. 33+345 –
37+125, L=3,780km., Morunglav – Cârlogani”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

18. Propuneri, întrebări, interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here