Prima ședință a Consiliului Județean Olt pe anul acesta. Ce decizii vor lua, joi, aleșii

Prima ședință ordinară pe anul în curs a Consiliului Județean Olt va avea loc joi, 31 ianuarie, întrunire care are pe ordinea de zi aproape 30 de proiecte de hotărâre.

OLT-ALERT vă prezintă întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul
2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere
datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în
Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul
2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

4. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post vacant în statul de funcții
al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

5. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea unei poziții din statul de funcții
al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

6. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru
anul 2019
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului

8. Proiect de hotărâre cu privire la: diminuarea numărului de posturi al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, ca urmare a preluării a 5
posturi de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

9. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în
statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement

10. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea și completarea Regulamentului
de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de școlarizare pentru
anul școlar 2018-2019, pentru Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului
Județean de Cultură și Artă Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.5/25.01.2018 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de
lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului Președintelui
Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii

13. Proiect de hotărâre pentru includerea unui imobil în domeniul public al
Județului Olt, precum și pentru modificarea și completarea Inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

14. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru și completare
componență a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

15. Proiect de hotărâre cu privire la preluarea în domeniul public al Județului Olt
a unui teren aparținând domeniului public al comunei Dobroteasa
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț

16. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului
Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cârlogani, a unei părți din
zona drumului județean DJ 677
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

17. Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale
în anul 2019“
Inițiator: domnul Marian RADU – consilier județean
Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU – Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte

18. Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II al anului
2018
Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

19. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în trimestrul IV 2018
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

20. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în semestrul II 2018
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

21. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfășurată în anul 2018
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Președintele Comisiei pentru Protecția Copilului.

22. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile
sanitare reîntorși în familie, în trimestrul IV 2018
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt.

23. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile
sanitare reîntorși în familie, în semestrul II 2018
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt.

24. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile
sanitare reîntorși în familie, în anul 2018
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

25. Raport cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședinții Consiliului
Județean Olt în anul 2018
Prezintă: domnul Virgil DELUREANU – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt
domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt

26. Raport cu privire la activitatea desfășurată de comisiile de specialitate pe
principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Olt în anul 2018
Prezintă: Președinții comisiilor de specialitate

27. Raport cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni în anul
2018
Prezintă: Consilierii județeni

28. Raport cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de sub
autoritatea Consiliului Județean Olt în anul 2018Prezintă: Directorii instituțiilor și serviciilor

29. Propuneri, întrebări, interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here