SDN Olt, acțiuni de igienizare ale mai multor cursuri de ape de Ziua Mondială a Apei

Cu o zi înainte de Ziua Mondială a Apei, care se sărbătorește anual pe 22 martie, Sistemul de Gospodărire a Apelor (SDN) Olt a organizat acțiuni de igienizare pe mai multe cursuri de apă, la care au participat angajații instituției.

Astfel, au fost igienizate tronsoane pe cursurile de apă Gemărtălui-zona Balș, Gologan-zona barajului Caracal, Sâi – zona Drăgănești-Olt, Dîrjov – baraj Brebeni și Olt – zona comunei Islaz, județul Teleorman.

„Ziua Mondială a Apei se sărbătorește anual pe 22 martie și are ca scop aducere în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă”, a exlicat directorul SDN Olt, Adrian Barbu.

Tema stabilită pentru acest an a fost „Apa pentru toți! Nu lăsăm pe nimeni în urmă” și este fundamentată prin faptul că fiind o resursă indispensabilă vieții trebuie să reflectăm asupra importanței apei în viața noastră de zi cu zi, să ne amintim de cei care nu dispun de resurse adecvate de apă potabilă, mai ales că în multe dintre cele mai sărace părți ale lumii alimentările cu apă potabilă sunt poluate și reprezintă un pericol constant pentru populație.

“Pentru Administraţia Naţională «Apele Române», Ziua Mondială a Apei nu este numai un eveniment anual, ci este un prilej de a marca importanța activităţii noastre, având în vedere că eforturile noastre sunt permanent concentrate în scopul asigurării resurselor de apă pentru toate folosințele, precum și pentru protejarea acestei resurse. Astfel, Administraţia Naţională „Apele Române”  realizează managementul integrat al resurselor de apă din punct de vedere cantitativ și calitativ, având ca bază legislația națională și europeană din domeniul apelor.

Prin mesajul transmis, în acest an, de Organizația Națiunilor Unite (ONU), se pune accent pe abordarea crizei mondiale a apei. Astăzi, miliarde de oameni trăiesc încă fără surse sigure de apă și se depun eforturi susținute pentru ca gospodăriile, școlile, locurile de muncă, fermele sau fabricile să supraviețuiască și să prospere.

Oricine ești, oriunde te afli, apa este dreptul tău vital. Accesul la apă reprezintă pilonul de bază al sănătății publice și, prin urmare, această resursă este esențială pentru dezvoltarea durabilă și pentru o lume stabilă și prosperă. La nivel global, nu putem progresa ca societate, atât timp cât un asemenea număr însemnat de oameni trăiesc fără o sursă sigură de apă.

În contextul dezvoltării durabile, Administraţia  Naţională „Apele Romȃne” se află, în această perioadă, în proces de implementare a Planului Național de Management actualizat – Sinteza Planurilor de Management actualizate la nivel de bazine/spaţii hidrografice. Aceste Planuri şi programele lor de măsuri sunt principalele instrumente legale și tehnice pentru asigurarea stării bune a apelor de suprafaţă şi subterane, în special prin reducerea poluării organice, poluării cu nutrienți, poluării cu substanțe periculoase provenite din aglomerările umane, activitățile industriale și agricole. Totodată, un rol important îl are și atenuarea impactului alterărilor hidromorfologice.

Instituțional, toate demersurile pe care le facem în calitate de administratori ai resurselor de apă au ca destinatar final protejarea și securitatea populației, prin asigurarea resurselor de apă necesare traiului de zi cu zi în cadrul familiei sau comunităţii”, este mesajul      directorui general Administrației Naționale „Apele Române”, Victor Sandu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here